Aktuelle forskningsprojekter

Centrets forskning ligger i spændingsfeltet mellem de rammebetingelser, som påvirker byens udvikling udefra, det lokale handlingsrum, som bystyret må arbejde indenfor, og de givne fysiske omgivelser, som er arven fra fortiden. Centret er baseret på strategisk forskning mellem teori og praksis, der er relevant og brugbar i forhold til at skabe sammenhængende forståelse af byens dynamikker.

Her ses en oversigt over projekter, som centerets forskere arbejder med:

Forskningsprojekter

Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:

E-bike commuting related Urban Design. Ph.d-projekt

Junyu Hu

Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:

Bæredygtige Kulturmiljøer
August 2022 - august 2025
Mathilde Kirkegaard, Mogens A. Morgen og Sidse Martens Gudmand-Høyer

Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:

Strategisk byledelse
--> december 2024
Henrik Toft Jensen, Majken Toftager Larsen, Jørgen Ole Bærenholdt, Thomas Skou Grindsted og Kathrine Hartmann-Pedersen

Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:

DFC Urban Sustainable Development
2022
Thomas Skou Grindsted

Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:

Urban citizenship-making at a times of crisis
Maj 2021 - oktober 2022
Tatiana Fogelman

Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:

Biocities of the future. Industrial Ph.D.
2021 - 2024
Lotte Nystrup Lund

Projektnavn:


Projektperiode:
CSB-forskere:

Sustainability narratives in urban development – and how they affect the creation of urban space. Industrial Ph.D.
2021 - 2024
Gunhild Askehave Rassov

Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:

Dark Design - social eksklusion i byens rum
2020 -
Ole B. Jensen

Projektnavn:

Projektperiode:
CSB-forskere:

Danske byers tilpasning til havvandsstigning – nye løsningsrum
2020 - 2023
Gertrud Jørgensen, Ole Fryd, Anna Aslaug Mortensdottir Lund, Tom Nielsen, Katrina Wiberg, Soo Jung Ryu

Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:

Sustainable innovative Mobility Solutions (SIMS)
2019 - 2023
Katrine Hartmann-Petersen og Thomas Skou Grindsted

Projektnavn:


Projektperiode:
CSB-forskere:
Når Byen Skal Tilpasses Landskab og Klima >< Muligheder og metoder i planlægningspraksis. Industrial Ph.D.
2018 - 2022
Kristine Cecilie Holten-Andersen
Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:
Simulating Public Life in Space and Time
2018 – 2020
Mohammed Almahmood, Oliver Schulze, Hans Skov-Petersen
Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:
The Museum is Open - fra fremvisningshus til medproducent af byen
2018 - 2021
Signe Meisner Christensen
Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:
Atmospheres in the Urban Anthropocene
2018 - 2021
Polina Chebotareva, Tom Nielsen, Niels Albertsen, Stefan Darlan Boris og Morten Daugaard
Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:
Architectural Aesthetics as Catalyst of Social Change. Ph.d-projekt
2016 - 2019
Polina Chebotareva og Niels Albertsen (som supplerende projektvejleder)
Projektnavn:

CSB-forskere:
Becoming urban: Critical reflections on the mutual co-production of agency social spaces and power geometries
Ditte Rasmussen Brøgger
Projektnavn:

Projektperiode:
CSB-forskere:
Becoming a passenger: exploring the passenger experience and airport design. Ph.d.-projekt
2017 - 2020
Andrea Victoria Hernandez Bueno Vejledere: Ole B Jensen og Shelley Smith
Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:
Understanding Mobile Embodied Situations. Ph.d.-projekt
2017 - 2020
Cecilie Breinholm Christensen Vejledere: Ole B Jensen og Shelley Smith
Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:
Værdiskabelse af midlertidige byrumsanvendelser
2016 ->
Anne Gravsholt Busck, Lise Herslund, Trine Agervig Carstensen, Christine Benna Skytt-Larsen, Ditte Rasmussen Brøgger og Bettina Lamm
Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:
PLEEC – Planning for Energy Efficient Cities
2013 - 2016
Christian Fertner, Niels Boje Groth, Trine Agervig Carstensen, Juliane Große
Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:
Energy efficient urban planning. Ph.d.-projekt
2014 - 2017
Juliane Große Vejledere: Niels Boje Groth og Christian Fertner
Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:
Town development in the green belts of metropolitan areas. Ph.d.-projekt
2014 - 2017
Lu Sun Vejledere: Gertrud Jørgensen og Christian Fertner
Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:
Bevaring i den store skala – teorier, metoder, strategier
2012 - 2015
Svava Riesto
Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:
Limfjordens Kystlandskaber. Ph.d.-projekt
2014 - 2017
Jacob Bjerre Mikkelsen
Projektnavn:

Projektperiode:
CSB-forskere:
Klimatilpasning som ressource / Climate change adaptation as ressource. Ph.d.-projekt
Sep. 2013-Aug. 2016
Katrina Wiberg. Vejledere: Niels Albertsen og Tom Nielsen
Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:

Instant Urbanism/Den midlertidige by
2013 -
Hans Kiib

Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:

En forstad i forandring - et forslag til kommunikative og fysiske designs for en forstad i provinsen
Sep. 2009-juli 2014
Ditte Bendix Lanng, Anne-Marie Sanvig Knudsen, Henrik Harder, Ole B. Jensen

Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:

Understanding Human Movement Patterns
Okt. 2012 - okt. 2015
Søren Zebitz Nielsen

Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:

Energy, territory, place. Ph.d.-projekt
2012 -
Susan Carruth

Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:

Udvikling af stedbundne potentialer. En ny tilgang til strategisk planlægning i Danmarks yderområder
2012-2015
Anne Tietjen

Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:

Stationsbyernes situation, udfordringer og potentialer
Maj 2012 - jan. 2013
Niels Boje Groth, Trine Agervig Carstensen, Ole H. Caspersen, Christian Fertner, Lise Byskov Herslund, Bernhard Snizek, Hanne Wittorff Tanvig, Høgni Kalsø Hansen, Lars Winther, Thomas A. Sick Nielsen, Martin W. Esbensen, Niels Albertsen, Thomas Juel Clemmensen, Tom Nielsen, Maja Steen Møller, Boris Brorman Jensen, Stefan Darlan Boris, Kalle Emil Holst Hansen

Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:

Analysis of Activity Based Travel Chains and Sustainable Mobility (ACTUM)
2011 - 2014
Ole B. Jensen, Henrik Harder, Simon Wind

Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:

Land use scenarios for greater Copenhagen - Modelling the impact of the Fingerplan
Feb. 2011 - Juni 2011
Christian Fertner, Gertrud Jørgensen, Thomas Sick Nielsen

Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:

Frivillighed og borgerinddragelse i kommunal drift af urbane grønne områder, ph.d.-projekt
Primo 2010 - ultimo 2013
Julie Frøik Molin

Projektnavn:

Projektperiode:
CSB-forskere:

Landskabet i enfamiliesboligområder. Ph.d.-projekt om enfamiliesboligområder. Kortlægning og registrering af enfamiliesboligområder med henblik på vurdering af områdernes økologiske betydning
Sep. 2011 - Aug. 2014 
Mette Boye Nielsen

Projektnavn:

Projektperiode:
CSB-forskere:

Strategier og metoder i byomdannelsen i krydsfeltet mellem højkonjunktur og recession, Erhvervs ph.d.-projekt
Okt. 2010 - Sep. 2013
Anne Juel Andersen

Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:
Urban Green Space, ph.d.-projekt
Aug. 2009 - Aug 2012
Marianne Rosenbak
Projektnavn:

Projektperiode:
CSB-forskere:
Collaborative Innovation in the public Sector. Om innovation i planlægningen. Samarbejdsprojekt med CBS og RUC.
2009 - 2012
Karina Sehested, Lone S. Kristensen, Dorthe Hedensted Lund,
http://www.ruc.dk/clips

Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:

Drivers and limits Drivkræfter og begrænsninger i transportens bidrag til klimaændringer med fokus på byudvikling. Samarbejdsprojekt med DTU. inkl. ph.d.-projekt.
2009 - 2012
Thomas Sick-Nielsen, Julien Grunfelder, Niels Boje Groth
Projektnavn:

Projektperiode:
CSB-forskere:

At dyrke byen. Potentialer i landskabsarkitektoniske strategier for omdannelse af forstadsområder. Ph.d.-projekt
2009 - 2012
Mads Farsø Rasmussen

Projektnavn:


Projektperiode:
CSB-forskere:
Bikeability-projektet. Samarbejdsprojekt om cykelfremme i byer: betydningen af livsstil og bydesign som forudsætninger for øget cyklisme. Samarbejde med SDU.
Jan 2010 - Dec 2013
Hans Skov-Petersen, Thomas Sick Nielsen, Trine Agervig Carstensen, Henrik Harder, Victor Andrade, Ole B Jensen, Gertrud Jørgensen, Bernhard Snizek
Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:

Better Urban Spaces
2009 -  
Hans Kiib

Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:
Blog:

Sustainable urbanisation in peri-urban areas, ph.d.-projekt
2008 - 2012
Christian Fertner
http://landblend.wordpress.com

Projektnavn:

Projektperiode:
CSB-forskere:
Bæredygtig planlægning med lang tidshorisont og på tværs af fag- og forvaltningsgrænser - med kommunale natur- og vandhandleplaner som eksempel
2008 - 2011
Søren Bech Pilgaard Kristensen, Anne Gravsholt Busck
Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:
Byens discipliner og den grænseløse by
2004 - 2013
Niels Albertsen
Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:
Landskabelige Bymodeller Afdækning, Potentialer og Udvikling. Ph.d.-projekt.
Aug 2010 - Juli 2013
Martin Odgaard
Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:
Byens bæredygtige landskaber, projektmodning
2011 - 2011
Thomas Juel Clemmensen
Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:
Nye grænser
2011 - 2015
Stefan Darlan Boris
Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:
Den grænseløse by det grænseløse landskab
2011 - 2014
Marie Markman
Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:
Ny i Danmark Den østjyske millionby
2012 - 2013
Tom Nielsen, Boris Brorman Jensen
Projektnavn:

Projektperiode:
CSB-forskere:
Byen på den anden ende - En undersøgelse af folkelige festivaler og kultur i dansk planlægning, ph.d.-projekt
2007 - 2011
Anne Marie Berg
Projektnavn:

Projektperiode:
CSB-forskere:
The Geography of Innovation. Distances Effect on the Spread of Knowledge, ph.d.-projekt
2009 - 2012
Teis Hansen
Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:
The Urban Turn, bogprojekt
2009 - 2011
Høgni Kalsø Hansen, Lars Winther
Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:
The Geography of Talents. Projekt om talentmassen geografi i Danmark
2008 - 2011
Høgni Kalsø Hansen, Lars Winther
Projektnavn:

Projektperiode:
CSB-forskere:

Mobility designs for the functionalist city - a case study of a mobility node in Aalborg Øst, Denmark

2011 - 2014
Ditte Bendix Lanng
Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:
Mapping everyday geographies of the suburb, Ph.d projekt
2010 - 2013
Anne-Marie Sanvig Knudsen
Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:
Making daily mobility work - a qualitative analysis of households in Copenhagen, Ph.d.-projekt
April 2011 - april 2014
Simon Wind
Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:
Mobilitet i Udkantsdanmark, Ph.d.-projekt
2011 - 2014
Maria Lund Vestergaard

Projektnavn:

Projektperiode:
CSB-forskere:

The Geography of the Knowledge Economy in Denmark: Unpacking the Socio-Spatial Relations of Knowledge Creation in Danish Regions. Ph.d.-projekt
2006 - 2011
Christine Benna Skytt-Larsen