Bæredygtige Kulturmiljøer

Gennem anvendelsesorienteret forskning, formidling og tværfagligt samarbejde søger forskningsprojektet Bæredygtige Kulturmiljøer at skabe ny viden om, hvordan kulturmiljøer kan blive en ressource i en bæredygtig planlægning af det byggede miljø.

Kulturmiljø er en forholdsvis ny, tværgående kulturarvskategori, der omfatter hele skalaen fra strategisk planlægning til bygninger, bebyggede strukturer og landskaber. Miljøet i kulturmiljø er det fysiske rum, der omgiver os. Dette rum er ikke statisk, og dannes gennem sammenspil mellem materielle og immaterielle forhold. Vi står som brugere af et kulturmiljø ikke bare som betragtere uden for et objekt, men træder indenfor i et dynamisk miljø i kontinuerlig forandring. Kulturen i kulturmiljø omhandler de fysiske omgivelser, og er i høj grad også noget, der bruges og rummer særlige atmosfærer og tilhørsforhold, i interaktioner mellem mennesker og det fysiske miljø.

Med kulturmiljøbegrebet udvides perspektivet på den arkitektoniske kulturarv og opmærksomheden flyttes fra at omhandle den enkelte bygning og det fysiske materiale til også at omfatte et større miljø med dets sociale og kulturelle lag, der er knyttet hertil. Det er derfor afgørende, at vi inddrager en større grad af helhedstænkning, de dybe strukturer og komplekse sammenhænge i kulturmiljøerne, når vi tilstræber at skabe værdi for mennesker i dag og samtidig ønsker at forme en bæredygtig fremtid.

De veletablerede tilgange til enkeltobjektbevaring kan ikke overføres til kulturmiljøets større geografiske og immaterielle sammenhænge. I stedet skal varetagelsen og forvaltningen af kulturmiljøer ses i sammenhæng med den aktuelle bæredygtige dagsorden og i regi af den planlægning, som kommunerne står overfor. Det gælder social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling med tilpasning til de forandringer, der sker som følge af klimaforandringer.

Læs mere om projektet: https://aarch.dk/baeredygtige-kulturmiljoeer/
Projektet løber fra august 2022 til august 2025.
For yderligere information kontakt Mathilde Kirkegaard maki@aarch.dk