Center for Strategisk Byforskning

Center for Strategisk Byforskning er et forskningscenter uden mure, som ud fra et tværfagligt og helhedsorienteret perspektiv sætter fokus på byens muligheder og udfordringer. Centret har siden dets etablering i 2004 høstet mange forskningsresultater, der på forskellig vis belyser byens arkitektur, planlægning og de socio-rumlige forhold.  I perioden 2004 til primo 2016 har Realdania støttet Center for Strategisk Byforskning. I foråret 2016 modtog centret en bevillig fra Kraks Fond Byforskning, der sikrer at centret fortsat kan eksistere. 

Strategisk forskning mellem teori og praksis

Centret er etableret ud fra en erkendelse af, at byen undergår en udvikling, der skaber nye udfordringer for bypolitikken. Det overordnede formål med Center for Strategisk Byforskning er at generere og formidle strategisk viden, der kan matche den dynamiske og globale udvikling. Dette gøres bl.a. gennem forskningsaktiviteter, konferencer og workshops med såvel forskere som praktikere, for derved at bidrage til at beslutningsgrundlaget for byens udvikling forbedres. Center for Strategisk Byforskning ønsker således at være et moderne netværk og videncenter for byforskning med fokus på bæredygtighed, tværfaglighed samt nyttiggørelse og formidling af forskningsresultater i praksis.

Tværinstitutionelt center

Centret består af forskere fra Aalborg Universitet, Arkitektskolen AarhusDet Kongelige AkademiRoskilde Universitet og Københavns Universitet. Forskerne indgår alle i internationale og nationale faglige netværk, der både medvirker til fortsat faglig ajourføring og løbende diskussion af relevans og kvalitet i forskningen. Forskerne indgår desuden i samarbejde og netværk med danske myndigheder (f.eks. ministerier og kommuner) og organisationer, som beskæftiger sig med aktuelle bymæssige og regionale problemstillinger. Der er indgået samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium om både konferencer og artikler, som formidler og debatterer centrets resultater til en bredere kreds. Herved opnås betydelige og vigtige inputs til den faglige, teoretiske diskussion, og der sikres en fortsat forankring i begrebslige, relevante problemstillinger.