Byforskning – Københavns Universitet

Byforskning

Center for Strategisk Byforskning er et forskningscenter uden mure, som ud fra et tværfagligt og helhedsorienteret perspektiv sætter fokus på byens muligheder og udfordringer. Centret har siden dets etablering i 2004 høstet mange forskningsresultater, der på forskellig vis belyser byens arkitektur, planlægning og de socio-rumlige forhold.

Aktuel forskning

Becoming urban: Critical reflections on the mutual co-production of agency social spaces and power geometries
Med udgangspunkt i tre cases fra Nepal sætter ph.d.-studerende Ditte Rasmussen fokus på udvikling af det urbane i nye urbane områder.

Arrangementer

Center for Strategisk Byforskning afholder jævnligt arrangementer for praktikere og forskere. Se information om kommende og afholdte arrangementer.