Byforskning

Center for Strategisk Byforskning er et forskningscenter uden mure, som ud fra et tværfagligt og helhedsorienteret perspektiv sætter fokus på byens muligheder og udfordringer. Centret har siden dets etablering i 2004 høstet mange forskningsresultater, der på forskellig vis belyser byens arkitektur, planlægning og de socio-rumlige forhold.

Aktuel forskning

Becoming urban: Critical reflections on the mutual co-production of agency social spaces and power geometries

Med udgangspunkt i tre cases fra Nepal sætter ph.d.-studerende Ditte Rasmussen fokus på udvikling af det urbane i nye urbane områder.

Arrangementer

Center for Strategisk Byforskning afholder jævnligt arrangementer for praktikere og forskere. Se information om kommende og afholdte arrangementer.