Strategisk byledelse

Institut for Mennesker og Teknologi ved RUC har i samarbejde med Realdania iværksat et følgeforskningsprojekt, der skal følge kompetenceudviklingsprogrammet for Strategisk byledelse for kommunale ledere. Forskningsprojektet har fokus på kursusudbyttet for deltagerne i kompetenceudviklingsprogrammet og på de nye udfordringer, som byernes ledelser møder ved nye planlægningsformer med stærkere formaliseret samarbejde mellem kommunernes ledelse, finansielle interesser og projektudviklere.

Forskningsprojektets formål er også at sætte strategisk byledelse til debat og afdække forskellige aspekter af strategise udfordringer for kommunernes ledelser, herunder en helhedsorienteret strategisk ledelse. Det er planen at samle en række forskere til dialog og konferencer om ledelsesudfordringer og planlægning i et strategisk perspektiv, ligesom forventningen er, at forskningsprojektet kan bidrage til RUCs nye tværfaglige kandidatuddannelse By og Plan, hvor strategisk planlægning er et vigtigt modul.

Lektor Henrik Toft Jensen er forskningsleder og Majken Toftager Larsen Post doc. Herudover medvirker professor Jørgen Ole Bærenholdt, lektor Thomas Skou Grinsted og lektor Kathrine Hartmann-Pedersen.

Forskningsprojektet forventes afsluttet december 2024.