Organisering – Københavns Universitet

Byforskning > Om CSB > Organisering

Organisering

Center for Strategisk Byforskning er et tværfagligt og tværinstitutionelt center, der blev etableret i 2004. Centret er støttet med midler fra fonden Realdania. I 2011 blev centrets bevilling forlænget, således at centret kan fortsætte sit virke til ultimo 2015. I perioden fra 2011-2015 rettes fokus især på netværk og formidling.

Centret består af følgende partnere: Aalborg Universitet; Arkitektskolen Aarhus; Sektion for Geografi og Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning ved Københavns Universitet. Hver partner har en repræsentant i centerledelsen.

Centrets sekretariat huses af Københavns Universitet.