Organisering

Center for Strategisk Byforskning er et tværfagligt og tværinstitutionelt center, der blev etableret i 2004. I perioden 2004 til primo 2016 har Realdania støttet Center for Strategisk Byforskning. I foråret 2016 modtog centret en bevillig fra Kraks Fond Byforskning, der sikrer at centret fortsat kan eksistere.

Centret består af følgende partnere: Institut for Arkitektur og Medieteknologi ved Aalborg Universitet; Transformation, arkitektur og territorier ved Arkitektskolen Aarhus; Institut for Bygningskunst, By og Landskab ved Det Kongelige Akademi samt Sektion for Geografi og Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning ved Københavns Universitet. Hver partner har en repræsentant i centerledelsen.

Centrets sekretariat huses af Københavns Universitet.