Arkiv

I periode fra 2004 til 2011 fungerede Center for Strategisk Byfoskning som et tværfagligt forskningssamarbejde mellem Institut for Geografi og Geologi, KU; Skov & Landskab, KU samt Institut for By og Landskab, Arkitektskolen Aarhus. 

Artiklen Tværfaglig, strategisk byforskning (2005) beskriver baggrunden for oprettelsen af CSB

Brochuren Center for Strategisk Byforskning Realdanina forskning (2005) retter fokus på periode 2004-2011

Oversigt over den tidligere bestyrelse og Scientific Advisory Board 

Mødereferat fra bestyrelsesmøder afholdt i Center for Strategisk Byforskning 2004-2011

Oversigt over gæsteprofessorer, der har besøgt CSB i perioden 2004-2011