Praksisrettede artikler

2023
M, Nørgaard Byen Danmark - Kan fremtidens by filtres bæredygtigt sammen med naturen og kulturlandskabet? ByplanNyt nr. 4 2023
Espersen, M.K; Bendsen, J.R; Steiner, H. og Riesto, S. Klimakrisen kalder på, at vi sammentænker bevaring og udvikling ... heldigvis kan vi stå på skuldrene af tidligere planlæggeres ideer og metoder ByplanNyt nr. 3 2023
Holten-Andersen, K.C.V. Analoge kort i mødet mellem planlægningspraksisser - Landskabsinddragende planlægning ByplanNyt nr. 3 2023
Jensen, O.B. Mobilitetsuretfærdigheder - Når byen ikke byder alle velkommen ByplanNyt nr. 3 2023 
Fertner, C., Jørgensen, G. og Smidt-Jensen, S. Byfortætning og byspredning følges ad ByplanNyt nr. 2. 2023
Kappel, A. K.  Om tæthedsirritationer - når byen bliver fortættet og forfladiget ByplanNyt nr. 2. 2023

2019
Jørgensen, G. Hvordan kan vi planlægge for at sikre fremtidens byer? ByplanNyt nr. 1. 2019
2016
Ehlers, A. M. Det er dumt ikke at være forberedt ByplanNyt nr. 1. 2016
Hoxer, M. F. De varige gevinster ved midlertidighed ByplanNyt nr. 3. 2016

2015
Jensen, U. J. Fra forskningens højborg til Panterens betongulv ByplanNyt nr. 4. 2015
Engstrøm, L. Folk flytter, selv om Hirtshals vækster ByplanNyt nr. 2 2015
Weiss, K. Den fjerne fremtid er NU ByplanNyt nr. 1 2015

2014
Bjerring, E. Nye bevaringsstrategier i velfærdsbyen ByplanNyt nr. 5 2014
Hansen, H. K.  København som økonomisk motor? Geografisk Orientering, 44(2), 12-15.
Hansen, H. K. og Winther, L.  Kvantitativ metode i samfundsgeografien. Geografisk Orientering, 44(3), 6-10.
Sass, I. Ikke mere "der var engang"... Byplan Nyt nr. 1 +2 2014
Winther, L.  Den internationale storbykonkurrence. Storkøbenhavns styrker og svagheder i den europæiske bykonkurrence. Geografisk Orientering, 44(2), 20-24.

2013
Albrechtsen, A. På sporet af byens bevægelser Byplan Nyt nr. 2 2013
Engstrøm, L. Pluk jordbær i midterhellen  Byplan Nyt nr. 1 2013
Leick, C. Hold fast i byernes styrke Byplan Nyt nr. 3 2013
Leick, C.

Stationsbyer under forvandling

Byplan Nyt nr. 3 2013

 

2012
Engstrøm, L. Fingerplanen holder Byplan Nyt nr. 5 2012
Mogensen, R. ByNatur- Konference om byforskning uden grænser på Arkitektskolen Aarhus Byplan Nyt nr. 2 2012
Tietjen, A. Principper for strategisk byomdannelse Videnblad, Planlægning og friluftsliv, 2012, maj(3.0-16)
Tietjen, A. Strategisk byomdannelse - to eksempler Videnblad, Planlægning og friluftsliv, 2012, maj (3.0-17)

 

2011
Albertsen, N. Mediatorer mellem byforskning og bypraksis

Byplan nr. 2 juni 2011. 3. årgang

Benna, C. og Winther, L. Viden er ikke bare viden Byplan nr. 2 juni 2011. 63. årgang
Boris, S. D. Hortus apertus - skoven som en designintervention i den grænseløse by Landskab 2/2011, 50-52.
Boris, S. D. The city without limits LA China Magazine No 3, " Nordic Design".
Clemmensen, T. J.; Daugaard, M. og Nielsen, T. Otte principper for kvalificering af urbane landskaber Byplan nr. 2 juni 2011. 63. årgang
Clemmensen, T. J.; Daugaard, M. og Nielsen, T. En ny tilgang til urbane landskaber Videnblad Planlægning og Friluftsliv, 2011 nov. (3.0-13)
Clemmensen, T. J.; Daugaard, M. og Nielsen, T. Principper til kvalificering af urbane landskaber I Videnblad Planlægning og Friluftsliv, 2011 okt. (3.0-12)
Clemmensen, T. J.; Daugaard, M. og Nielsen, T. Principper til kvalificering af urbane landskaber II Videnblad Planlægning og Friluftsliv, 2011 nov. (3.0-14)
Ehlers, A. M. De tegner byen med fødderne Byplan Nyt nr. 5 2011
Fertner, C., Jørgensen, G., og Nielsen, T. S.

Byudvikling i Hovedstaden indtil 2040

Scenarier og modellering med og uden Fingerplanen

 

Videnblad Planlægning og Friluftsliv, 2011 dec. (3.0-15)
Fertner, C. og Nielsen, T. S.

Scenarier for byvækst i Europa

Forkus på peri-urbane områder

 

Videnblad Planlægning og Friluftsliv, 2011 nov. (8.2-2)
Farsø, M. og Andersen, H.N. Mellemrum som byrum - en lille bog om fornyelse af byrum omkring
boligområder, indkøbscentre og stationer.
Socialministeriet 2011
Herslund, L. og Fertner, C. Hvem kan udkantskommuner tiltrække? Byplan nr. 2 juni 2011. 63. årgang
Jensen, B. B. The Harvard Recipe: Interview with Mohsen Mostafavi Conditions 8, 82-87.
Jensen, B. B., K Østergaard Bang Det midlertidiges arkitektur Arkitekten 113 (8), 35-39
Jørgensen, G. Byer uden grænser Byplan nr. 2 juni 2011. 63. årgang
Nielsen, T. S. Fritidslivet i bevægelse Byplan nr. 2 juni 2011. 63. årgang
Tietjen, A. Landskabsarkitektur i den grænseløse by Landskab (forthcoming).
Tietjen, A. (K. Weiss) Polarised Danish Urban Landscapes Arkitekten 113 (5), 46

 

2010
Caspersen OH, Sehested K, Groth N.B. Fra strategi til kommuneplan.

Videnblade By og Land. 2010 jun;(7.3-13):1-2

Clemmensen, T. Demokratiske landskaber Byplan Nyt, 8 (2) april 2010
Delman T.F. Udstilling: R/EVOLVE/R Dansk Design Center, København
Delman T.F Udstilling: Smart use of Energy Dansk Design Center, København
Farsø, M. og Blanchet, C. (ed.) The Utopian Newspaper. AA Summer School 2010
Farsø, M. og Blanchet, C. All You Need Is Architecture I: Conditions Magazine # 3 Glamorous Compromise 2010
Groth N.B, Sehested K, Caspersen O.H. Planstrategier - indhold og form. Videnblade By og Land. 2010 feb; (7.3-12):1-2.
Jensen B.B. The Function of Architecture, Interview with Farshid Moussavi Conditions, no. 04, pp
92-96, 2010
Jensen B.B. Is Yes more? - Interview Conditions, no. 03, 2010, pp. 90 95
Jensen, B. B., Bates, G & Miessen, M The future of competitions: tell them what they need. Conditions, 7, 50-54.
Jørgensen G, Nielsen T.A.S. Planning instruments to control urban growth. PLUREL Newsletter. 2010 maj;4-5
Nilsson K.S.B, Nielsen T.A.S. Peri-urbanisation in Europe: Towards a European policy for sustainable urban-rural futures. The Parliament Magazine. 2010;(319):126-126.
Nilsson K.S.B, Nielsen T.A.S. How to deal with peri-urbanisation?Strategies of cities and regions in Europe. The Parliament Magazine. 2010;(319):122-122.
Rosenbak M, Jørgensen G. Den klimavenlige by: 7 udfordringer. Videnblade By og Land. 2010 maj;(3.1-25):1-2.
Rosenbak M, Jørgensen G. Den klimavenlige by: Lovmæssige muligheder. Videnblade By og Land. 2010 mar;(3.1-22):1-2.
Rosenbak M, Jørgensen G. Den klimavenlige by: Styringsredskaber. Videnblade By og Land. 2010 mar;(3.1-23):1-2.
Rosenbak M, Nilsson K.S.B. Den klimavenlige by: Samarbejdspotentialer. Videnblade By og Land. 2010 maj;(3.1-24):1-2.

 

2009
Caspersen, O.H. Sundhed - fra strategi til plan: Sundhed er et tema i planstrategien i cirka en tredjedel af landets kommuner

ByplanNyt

Caspersen, O.H. Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning Geoforum Perspektiv
Clemmensen T.J.   Fra bymønster til bymosaik : Udviklingen af et nyt byrollekoncept til kommuneplanen. Byplan Vol./Bind 61, nr. 3, Oktober. s. 18-22
Ingels, B.; Jensen, B. B.; Ginsberg, E.; Pahhota, D.; Zahle, D.; Johansson, H.; Pedersen, A.; Bergman, K.U. Yes is More: An Archicomic on Architectural Evolution Exhibition Catalog,København: BIG Aps,
2009. 397 s.
Jensen B.B. Mod en kritisk pragmatisme / Toward a Critical Pragmatism Arkitektur DK, nr. 06, 2009, pp. 2 7
Jensen B.B. Hvad er Archicomic? Arkitekten nr. 04, 2009, pp. 18 - 19
Jensen B.B. Astana on My Mind Gadanho, Pedro (ed.): Beyond Scenarios and Speculations, nr. 01, 2009, pp. 62 71
Nielsen T. Bæredygtige og attraktive forstæder: Er stationscentrene nøglen? Arkitekten Vol./Bind 111, nr. 15, December. s. 32
Nielsen T. Nordhavnskonkurrencen igen: kommentar til den endelige afgørelse ArkitekturMagasinet Vol./Bind 1, nr. 2, s. 8-9  
Nielsen T. Nordhavnskonkurrencen: kommentar til den foreløbige afgørelse ArkitekturMagasinet Vol./Bind 1, nr. 1, s. 8-9  2009
Nielsen T.A.S. På vej mod én by i Østjylland  Videnblad Skov og Landskab. Feb. 2009 (3.2-15)
Nielsen T.A.S., Nilsson K.S.B., Fertner C. PLUREL - Peri-Urban Land Use Relationships Megapoli Newsletter
Nielsen T.A.S., Næss P. Winter Johannsen H.H. Byplan og transport: Mulige bidrag til reduktion af transportens klimabelastning Byplan nr. 3 Okt 2009 61. årgang
Olafsson A.S., Strømbo Hansen S., Caspersen O.H. GIS-baseret kortlægning af landskabelige oplevelsesværdier i Ringsted Kommune: eksempel på traktisk anvendelse af en planmetode Geografisk Orientering
Olafsson A.S., Strømbo Hansen S., Caspersen O.H. Kortlægning af oplevelsesværdier i Ringsted Kommune Videnblad Skov og Landskab. Juni 2009 (9.4-16)
Rosenbak M. Den klimavenlige by: rekreative aktiviteter Videnblad Skov og Landskab. Okt 2009 (3.1-17)
Rosenbak M., Carstensen T.A. Den klimavenlige by: rekreative kvaliteter Videnblad Skov og Landskab. Okt 2009 (3.1-18)
Rosenbak M., Carstensen T.A. Den klimavenlige by: Økologiske potentialer Videnblad Skov og Landskab. Okt 2009 (3.1-16)
Sehested K., Caspersen O.H., Groth N.B. Hvordan gik det med kommunernes planstrategier?  Videnblad Skov og Landskab. Sep 2009 (7.3-11)
Sehested, Groth og Caspersen Evaluering af kommuneplanstrategier Notat. By- og Landskabstyrelsen
Sehested, K Et litteraturstudie. Evaluering af kommuneplanstrategier. Strategisk Planlægning. Notat. By- og Landskabstyrelsen
Smidt-Jensen S. Hvor "grøn" er du og din by? Blog på Internettet
Smidt-Jensen S.   Kultur som drivkræft for byers vækst  Kultur & Fritid, nr. 3.

 

2008
Andersen H. T., Engelstoft S., Winther L. Analytisk operationalisering af bylandskabstanken

Notat udarbejdet for By- og Landskabsstyrelsen 2008 15 s. (TAPAS Working Paper; 2008:1)

Andersen H. T., Lindhardt K. W., Fabricius K. M. Europæiske erfaringer: Redskaber til etablering af billige boliger Bygningskultur Danmark, 2008. 23 s.
Bro, P, Nielsen TS, Harder H De FEDE byer BYPLAN 2008 (03)
Clemmensen T.J. Moderne vejsystemer og traditionelle forestillinger. Byplan Nyt. Vol./Bind 6, nr. 2, s. 23
Harder H, Møller I, Nielsen TS, Balsby Nielsen J. Byen, vejen og landskabet - på vej mod en dansk bytype. Landskab. 2008, 89(3):62-65
Jensen B.B. Astana Steppens Dubai   Arkitekten no. 15, 2008, pp. 36 - 43
Jensen B.B. BIGs Ørestad-Trilogie VM-Häuser, «Mountain», «Big House» drei Wohnbauten von Bjarke Ingels Group (BIG) Werk, Bauen und Wohnen, no. 10, 2008, pp. 30 37.
Jensen B.B. Multikulturalisme og arven efter High-Tech interview med David Adjaye Arkitekten no. 07, 2008, pp. 37 - 47
Nielsen TAS, Harder H, Bro P, Kronbak J Analyse af interaktion og infrastruktur i Østjylland WP02, 1. udg. Aalborg 2008 24 s.
Nilsson K, Nielsen TS, Pauleit S A plurel approach to peri-urban areas. Town and Country Planning Association, 2008, 519-524
Pauleit S., Carstensen T.A. Klimaforandringer i byerne. Nyt tema i kommuneplanlægningen PLAN09, Miljøministeriet/Realdania
Sehested K., Caspersen O.H., Groth N.B. Evaluering af kommuneplanstrategier S&L Arbejdsrapport
Smidt-Jensen, S. Kreative mellemstore byer BYPLAN nr. 5

 

2007
Albertsen N.  Flexicuricity Denmark

BYPLAN nr. 5

Aner L. Nye grænser i den grænseløse by? BYPLAN nr. 5
Bille P Trekroner BYPLAN nr. 5
Clemmensen T.J. Vejnettet og det urban-rurale landskab Byplan Vol./Bind ? nr. 5, s. 160-163
Engelstoft, S., Møller-Jensen, L. & Andersen, H. T Bylandskabet Geoviden, nr. 1, s. 16-19
Groth N.B. Bypolitikkens nye geografi BYPLAN nr. 5
Harbo, L.H. and Kanninen, V., Sehested, K Spatial Planning for Sustainable Success in Functional Urban Regions Report. Nordic Council of Ministers
Jørgensen G. Integreret planlægning - hvad har vi lært og hvad vi mangler Landskabsøkologiske Skrifter 2007, (20):77-85
Nielsen T. Fastholde adskillelsen mellem by og land? BYPLAN nr. 5
Nielsen T.A.S Fritidens geografi BYPLAN nr. 5
Nielsen TS Sectoral Analysis of the urban land use: analysis of drivers and prediction of urban land use in Europe SENSOR 2007
Præstholm S., Kristensen S.P., Busck A.G. Kommunen som forandringsagent BYPLAN nr. 5
Skytt & Winther Byer i vidensøkonomien BYPLAN nr. 5

 

2006
Andersen H.T. Andelsboligen - fremtidens boligtype

I: Kristensen, H. (red.)Den gode bolig - hvordan skal vi bo i fremtiden? s.27-29

Andersen H.T. Bypolitik i Danmark efter 1960 - i et historisk perspektiv I: Christensen, S. B. (red.). Den moderne by. Århus Uni.forlags. 353-383
Andersen H.T. Førstegangskøbere i klemme I: Kristensen, H. (red.)Den gode bolig - hvordan skal vi bo i fremtiden? s. 30-32
Andersen, H.T. & Nørgaard, H. Udviklingstræk i vækst- og stagnationsområder Byplan, nr. 4, s. 148-151
Carstensen T.A. Byrum og ruter, på tur med børn i fire danske kvarterer Børns steder: om børns egne steder i voksnes steder til børn, Værløse, Billesø
Dansk Byp. Lab. Særnummer: Den grænseløse by Byplannyt
Engelstoft, S., Kalsø Hansen, H., Winther L. Den porøse storby: sammenhænge i bylandskabet Samfundsøkonomen
Gorth N.B. Flercenterbyer i Danmark og Europa Byplan Nyt, 2006, 4(3):19
Jørgensen G. Metropolisering, netværksby, metapol, funktionelle byregioner, zwischenstadt, cittá diffusa, metropolitian landscapes  Byplannyt
Jørgensen, G., Nellemann V., Primdahl J.  Naturkvaliteter som udviklingspotentiale Fonden Realdania
Jørgensen, Nellemann, Primdahl Naturkvaliteter som udviklingspotentiale Udvikling i landdistrikter og landsbyer - hæfte, Realdania

 

2005
Andersen H.T. Globalisering og byernes ensliggørelse.

SALT, nr. 2, s.13-15.

Andersen H.T. Segregation og friskoler - folkeskolen I vanskeligheder PLAN,, nr. 1, pp 16-19
Andersen H.T., Andersen H.S.  Globaliseringen og den mangfoldige by. Byplannyt,, 2005:1 -. s. 10 - 11.
Clemmensen T.J. Vejnettet og det urban-rurale landskab BYPLAN nr. 5
Gorth N.B., . Maijala O. Urban planning for transformation Restructuring of medium sized cities
Gorth N.B., . Maijala O. Urban planning for transformation MECIBS in brief
Groth N.B., Smidt-Jensen S., Kanninen V. Business and development strategies MECIBS in brief
Jørgensen G. Center for strategisk byforskning. Præsentation af centret. Skov & Landskab
Jørgensen G. Nyt center for byforskning BYPLAN nr. 1
Jørgensen G. Centre for Strategic Urban Research. Presentation of the centre Skov & Landskab
Jørgensen J. Den grænseløse by - nye udfordringer for bypolitik og byplanlægning BYPLAN nr. 2
Sehested K. Ledere mellem profession, management og demokrati  FTF
Sehested K. Ledere mellem profession, management og demokrati  FTF Ledelse
Sehested K. Nye planlæggerroller mellem profession, management og demokrati. Byplan. 02 05
Sehested K. Nye byplanlæggerroller Videnblad Skov og Landskab. April 2005 (3.0-2)
Ærø T., Jørgensen G. Implementering af bypolitik i Norden TemaNord