Bøger og kapitler

2020
Jensen, O. B. og Schultz, N. (red.) Det Epidemiske Samfund Hans Reitzels Forlag
Jørgensen, G., Winther, L., Jensen, E. H., Nørgaard, M., Møller, K. S. og Folvig, S. (red.) Gentænk Byen Dansk Byplanlaboratorium

2016
Jensen, O.B. og Lanng, D.B. Mobilities Design - Urban Designs for Mobile Situations Routledge

2014
Jensen, O. B. Designing Mobilities Aalborg Universitetsforlag

 

2013
Groth, N.B. og Fertner, C. (red.)  Stationsbyer i dag Realdania
Jensen, E. H., Jørgensen, G., Møller, K.H., Winther, L., Partoft, M., Albertsen, N. (red) Den Grænseløse By Center for Strategisk Byforskning, Københavns Universitet
Jensen, O. B. Staging Mobilities  Routledge: London
Ravetz, J., Fertner, C., & Nielsen, T. A. S. The dynamics of peri-urbanisation

I K. Nilsson, S. Pauleit, S. Bell, C. Aalbers, & T. S. Nielsen (eds.), Peri-urban futures: scenarios and models for land use change in Europe. Springer, pp. 13-44. DOI 10.1007/978-3-642-30529-0_2

 

2012
Andrade, V., O. B. Jensen, H. Harder & J. C. O. Madsen Transforming Vestergade Vest into a Ludic and Shared-Use Space I: Andrade, V., S. Smith & D. B. Lanng (eds.) (2012) Musings – An Urban Design Anthology, Aalborg: Aalborg University Press, pp. 94-101
Jensen, O. B. If Only it Could Speak: Narrative Explorations of Mobility and Place in Seattle I: Vannini, P., L. Budd, O. B. Jensen, C. Fisker & P. Jirón (Eds.) (2012)
Technologies of Mobility in the Americas, New York: Peter Lang, pp. 59-77
Jensen, O. B.  Metroens Arkitektur og Bevægelser J. Andersen, M. Freudendal-Pedersen, L. Koefoed & J. Larsen (red.) (2012)
Byen i Bevægelse. Mobilitet – Politik – Performativitet, Frederiksberg: Roskilde
Universitetsforlag, pp. 40-60
Jensen, O. B. & M. Freudendal-Pedersen Utopias of Mobilities  I: M. H. Jacobsen & K. Tester (eds.) (2012) Utopia: Social Theory and the
Future, Farnham: Ashgate, pp. 197-217
Jensen, O. B., S. Wind, D. B. Lanng Critical Points of Contact – between urban networks and flows I: Andrade, V., S. Smith & D. B. Lanng (eds.) (2012) Musings – An Urban
Design Anthology, Aalborg: Aalborg University Press, pp. 66-73
Hansen, H. og Winther, L. The Urban Turn Aarhus Universitetsforlag
Hansen, H. og Winther, L. On the road to nowhere: a comment on amenities and urban regional development A Lorentzen & B van Heur (red), i: Cultural Political Economy of Small
Cities. Routledge,Taylor & Francis Group, London, s. 31-43. Regions and
Cities
Marling, G., O. B. Jensen & H. Kiib The Experience City: Planning of Hybrid Cultural Projects I: A. Lorentzen & C.J. Hansen (eds.) (2012) The City in the Experience
Economy, London: Routledge, pp. 47-69
Poulsen, E. S., H. J. Andersen, O. B. Jensen & M. B. Jensen A Case Study of Mediated Urban Architecture: Red Pavillion 2010 I: Andrade, V., S. Smith & D. B. Lanng (eds.) (2012) Musings – An Urban
Design Anthology, Aalborg: Aalborg University Press, pp. 36-45
Smidt-Jensen, S, Skytt, C.B. & Winther, L. The Geography of the Experience Economy in Denmark: Employment Change and
Location Dynamics in Attendance-based Experience Industries
Lorentzen, A. & Hansen, C. (red), i: The City in the Experience Economy.
Routledge,Taylor & Francis Group, London.
Vannini, P., L. Budd, O. B. Jensen, C. Fisker & P. Jirón (Eds.) Technologies of Mobility in the Americas New York: Peter Lang
Vannini, P., L. Budd, O. B. Jensen, C. Fisker & P. Jirón Technologies of Mobility in the Americas: Introduction Vannini, P., L. Budd, O. B. Jensen, C. Fisker & P. Jirón (Eds.) (2012)
Technologies of Mobility in the Americas, New York: Peter Lang, pp.1-20

  

2011
Agger, A., Lund, D. H. Borgerne og brugerne i samarbejdsdrevne innovationsprocesser I: Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor
Albertsen, N. Landsby, storby, grænseløs by i: Thomas Juel Clemmensen (red.): Grænseløse byer - Nye perspektiver for by- og landskabsarkitekturen. Aarhus: Arkitektskolens forlag, 26-39.
Albertsen, N. Oversættelse af François Ascher: "Jeg har drømt en drøm" i: Thomas Juel Clemmensen (red.): Grænseløse byer - Nye perspektiver for by- og landskabsarkitekturen. Aarhus: Arkitektskolens forlag, 214-221.
Bach, R. C.   Den landskabsurbane tilgang i: Thomas Juel Clemmensen (red.): Grænseløse byer - Nye perspektiver for by- og landskabsarkitekturen. Aarhus: Arkitektskolens forlag, 92-105.
Bille, P. Konkurrencen om det gode hverdagsliv  i: Thomas Juel Clemmensen (red.): Grænseløse byer - Nye perspektiver for by- og landskabsarkitekturen. Aarhus: Arkitektskolens forlag, 180-199
Boris, S. D. Hortus Apertus i: Thomas Juel Clemmensen (red.): Grænseløse byer - Nye perspektiver for by- og landskabsarkitekturen. Aarhus: Arkitektskolens forlag, 126-143
Boris, S. D. Gardens of Situations - Learning from the Modern Danish Landscape i: Paola Viganò (red.): Landscapes of Urbanism. Officina editori, Università IUAV di Venezia, 214-229.
Braae, E. Det skønne og det nyttige landskab i: Thomas Juel Clemmensen (red.): Grænseløse byer - Nye perspektiver for by- og landskabsarkitekturen. Aarhus: Arkitektskolens forlag, 106-125
Christensen, P., Romero Mikkelsen, M., Nielsen, T.A.S., Harder, H. Children, Mobility and Space: Using GPS and Mobile Phone Technologies in Ethnographic Research Journal of Mixed Methods Research
Clemmensen, T. J. (red.) Grænseløse byer - nye perspektiver for by- og landskabsarkitekturen

Aarhus, Arkitektskolens Forlag

Clemmensen, T. J. Introduktion: Nye grænser, nye perspektiver i: Thomas Juel Clemmensen (red.): Grænseløse byer - Nye perspektiver for by- og landskabsarkitekturen. Aarhus: Arkitektskolens forlag, 10-25
Clemmensen, T. J. Vejnettets arkitekturstrategiske potentiale i: Thomas Juel Clemmensen (red.): Grænseløse byer - Nye perspektiver for by- og landskabsarkitekturen. Aarhus: Arkitektskolens forlag, 144-163
Daugaard, M. Kvalificering af urbane landskaber i: Thomas Juel Clemmensen (red.): Grænseløse byer - Nye perspektiver for by- og landskabsarkitekturen. Aarhus: Arkitektskolens forlag, 74-91
Daugaard, M. Oversættelse af Thomas Sieverts: "Fra en umulig orden til en mulig uorden" i: Thomas Juel Clemmensen (red.): Grænseløse byer - Nye perspektiver for by- og landskabsarkitekturen. Aarhus: Arkitektskolens forlag, 56-73
Delman, T. F. Den igangværende by - Borgerdeltagelse i byudvikling. Ph.d.-afhandling, Arkitektskolen Aarhus.
Delman, T. F. Borger i det moderne Babel i: Thomas Juel Clemmensen (red.): Grænseløse byer - Nye perspektiver for by- og landskabsarkitekturen. Aarhus: Arkitektskolens forlag, 200-213
Farsø, M. Det store rum Debatbog om regional planlægning, udgivet af Realdania
Farsø, M. Anmeldelse af bogen Ecological Urbanism Jola Journal of Landscape Architecture
Kristensen, L. S. Samarbejde og innovation i fysisk planlægningsteori I: Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor
Laresen, T.S. og Lund, D. H. Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdrevet innovation I: Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor
Lund, D. H. Democracy in theory and action I: Nova Science Publishers, Inc. New York 2011
Nielsen, T. Nye urbane typologier i: Thomas Juel Clemmensen (red.): Grænseløse byer - Nye perspektiver for by- og landskabsarkitekturen. Aarhus: Arkitektskolens forlag, 40-55
Sehested, K. Kampen om regional udvikling Bog udgivet af Jurist- og Økonomforbundets forlag
Sehested, K. og Leonardsen, L. Fagprofessionelles rolle i samarbejdsdrevet innovation I: Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor
Smidt-Jensen, S. Cultural Political Economy of Small Cities I: Regions and Cities, Routledge
Smidt-Jensen, S & Winther, L Oplevelseserhverv og forandring i Danmarks økonomiske geografi Lorentzen, A. & Smidt-Jensen, S. (red), i: Planlægning i
oplevelsessamfundet. Aarhus Universitetsforlag, Århus, s. 63-82. Sociologiske
studier, nr. 3
Sørensen, E., Sehested, K. & Reff, A. Offentlig styring som pluricentrisk koordination Red. Bog udgivet af Jurist- og Økonomforbundets forlag
Sørensen, E., Sehested, K. & Reff, A. Introduktion, Kap. 1 Bog udgivet af Jurist- og Økonomforbundets forlag
Sørensen, E., Sehested, K. & Reff, A. Offentlig styring som pluricentrisk koordination, Kap. 2 Bog udgivet af Jurist- og Økonomforbundets forlag
Sørensen, E., Sehested, K. & Reff, A. Et interaktivt følgestudium Bog udgivet af Jurist- og Økonomforbundets forlag
Sørensen, E., Sehested, K. & Reff, A. En pluricentrisk styringsarena: Region Sjælland efter strukturreformen Bog udgivet af Jurist- og Økonomforbundets forlag
Sørensen, E., Sehested, K. & Reff, A. Konklusion Bog udgivet af Jurist- og Økonomforbundets forlag
Tietjen, A. Towards an Urbanism of Entanglement Aarhus: Arkitektskolens Forlag.
Tietjen, A. Stedskonstruktioner i: Thomas Juel Clemmensen (red.): Grænseløse byer - Nye perspektiver for by- og landskabsarkitekturen. Aarhus: Arkitektskolens forlag, 164-179

  

2010
Boris, S. D. Experiental Landscapes i Hans Kiib (red.): Performative urban design. Aalborg: Aalborg University Press, 92-103.
Boris, S. D. Gardens of Situations - learning from the Modern Danish Landscape

Forthcoming in Vigano, Paola (Ed.), Q5: Landscapes of Urbanism, Venice IUAV,

Boris, S. D. Landscape Infrastructures: On Boundary Objects and Passage Points Forthcoming in Kiib, Hans (Ed.), Architecture and Stages of the Experience City, Ålborg Universitetsforlag.
Boris, S. D. Urban skov og landskabsinfrastruktur.

Ph.d.-afhandling, Arkitektskolen Aarhus, 175 pp.

Farsø, M. Landskabspotentialer. Skovrejsning som regional udviklingsstrategi. I: Det Store Rum. Debatbog om Øresundsregionen.2010: pp. 278-291
Farsø, M. Sandslotsvirksomhed. Om nødvendigheden af det regionale. I: Det Store Rum. Debatbog om Øresundsregionen.2010: pp. 180-195
Farsø, M. and Blanchet, C. (ed.) All You Need Is Architecture Centre for Strategic Urban Research, University of Copenhagen 2010
Farsø, M. og Tomlinson, S. Planlægning er Infrastruktur. Statement om et afgørende element i regionale udviklingsstrategier I: Det Store Rum. Debatbog om Øresundsregionen.2010: pp. 158-179
Farsø, M. og Tomlinson, S. Krydsfeltet Øresund. I: Det Store Rum. Debatbog om Øresundsregionen.2010: pp. 266-277
Jensen B.B.  Dubai: or learning from Bingo Urbanism  Kanna, Ahmed (ed): Dubai: Emerging Themes in Urban History, Planning, and Design,  Harvard, GSD imprint (forthcoming)
Jensen B.B.  Big Box City industriarkitektur efter industrialismen Birket-Smith, Thomas (ed.): Industriens arkitektur en antologi om industriens bygninger, Arkitekturforlaget B.
Jensen, B. B. Introducing BIG i: BIG, Archilife:12-13.

  

2009
Andersen H.T., Engelstoft S., Møller-Jensen L. Danmarks nyere byudvikling: Det integrerede bylandskab

i: Engelstoft S. (Ed.) Byen i landskabet: landskabet i byen. Geografforlaget

Braae, E. & Elgaard, S. Århus Havn Aarhus Universitetsforlag, forventes udgivet medio/ultimo 2009
Engelstoft S. (ed) Byen i Landskabet, Landskabet i byen Byen i landskabet, landskabet i byen. Geografforlaget
Engelstoft S. (ed) Planlægning og byvækst: Planlægningens udvikling i det 20. århundrede i: Engelstoft S. (Ed.) Byen i landskabet: landskabet i byen, Geografforlaget
Jensen B.B Tour de Force 2001 Harlang, C.; Kristensen, P.T.; Müller, A.(eds.): Arkitektursyn: Danske arkitekturmanifester 1901-2008. København: Kunstakademiets Arkitektskole, Inst. 1,, pp. 275-296.
Johansson M., Van Well L., Eskelinen H., Fritsch M., Hirvonen T., Foss O., Juvkm D., Groth N.B. Polycentricity and beyond in nordic regional governance. Nordic Council of Ministers Research Programme Report nr. 0
Kristensen S.B.P. Det åbne lands planlægning og forvaltning i: Engelstoft S. (Ed.) Byen i landskabet: landskabet i byen, Geografforlaget
Kristensen S.B.P., Busch A.G. Det post-produktistiske landbrug og landskab i: Engelstoft S. (Ed.) Byen i landskabet: landskabet i byen, Geografforlaget
Nielsen, T. Det urbaniserede territorium: Østjylland under forandring Århus: Arkitektskolens Forlag, 160 pp
Oldrup H.H., Carstensen T.A. Visuelle etnografier: "tættere på" - eller fotografiske handlinger? Visuel kultur: Viden, liv, politik. Multivers. I: Christensen H.D., Illris H. red.
Pedersen, P. B. Friarealer i: BKB, Bæredygtige kompakte bydannelser undersøgelser. Arkitektskolens Forlag, forventes udgivet primo 2009
Pedersen, P. B. Sustainable Compact city Aarhus: Arkitektskolens Forlag
Primdahl J. Changing rural landscapes: From fields to cities. On site: Landscape architecture Europe, Birkhäuser Verlag
Primdahl J., Vejre H., Busck A.G. and Kristensen L.S. Planning and development of the fringe landscapes: on the outer side of the Copenhagen fingers Chapter 2. I: Valk AVD, Dijk TV, red. Regional planning for open space. Taylor & Francis. 2009, s. 21-39.
Præstholm S., Kristensen S.B.P. Forstad i forklædning. Tilflyttere til landbrugslandskabet omkring de større byer i: Engelstoft S. (Ed.) Byen i landskabet: landskabet i byen, Geografforlaget
Winther L. Økonomiske rum i bylandskabet: Vidensøkonomi, erhvervslokalisering og den ydre by i: Engelstoft S. (Ed.) Byen i landskabet: landskabet i byen, Geografforlaget

 

2008
Albertsen, N. Landsby, storby, grænseløs by

I: Henriksen, L.S.; Jacobsen, M.H. og  Prieur, A. (red): Sociologiens Rum. Festskrift for Jens Tonboe, pp. 115-136. Aalborg: Alborg Universitetsforlag

Andersen H. T. Renovación urbana en Dinamarca de la demolición de los barrios pobres al desarrollo urbano sostenible. Rehanilitición de viviendas y renovación urbana en las grandes ciudades europeas. Red./ Jesus Leal Maldonado. Bd. - Madrid. 2008. s. 67-91
Andersen H. T. Urban Regeneration at Economic and Social Sustainability Sustainable City Regions: Space, Place and Governance. Red./E.P. Seltzer, T Kidokoro, N. Harata, L.P. Subanu, J. Jessen, A Motte. Tokyo: Springer Verlag, 2008. s 203-226
Andersen H. T.,  Abrahamson P., Greve A. Crise du welfare et inflexion néolibérale le politiques de cohésion en Europe red./ Jaques Donzelot. Paris: PUCA, 2008. s. 111-156
Andersen H. T., Ache P. Introduction. Cities between competitiveness and cohesion: discourses, realities and implementation Cities between Competitiveness and Cohesion: Discourses, Realities and Implementation.. Red./t. Tasan-Kok, T. Maloutas, P Ache, H.T. Andersen, M. Raco. Springer Verlag, 2008 s. 3-19
Harder H, Bro P, Tradisauskas N, Nielsen TAS. Tracking visitors in public parks: experiences with GPS in Denmark  I: Schaick JV, Spek SVD, red. Urbanism on track: application of tracking technologies in urbanism. Amsterdam: IOS Press. 2008, s. 65-76. (Research in Urbanism Series (RIUS))
Nielsen TAS, Harder H. Trends in interactions between cities and surroundings: analysis of commute patterns around large European and American cities. I: The re-creation of the european city: governance territory and polycentricity. Amsterdam: Techne Press. 2008, s. 217-237.
Nielsen TAS, Kaae BC. Tourism geography in Europe.  I: Sustainability impact assessment of land use changes. Berlin: Springer Verlag. 2008, s. 181-209.
Nielsen T. Overskydende og fremmede byrum i Byens rum Det fremmede i det kendte Red. Juul et. al. Arkitekturforlaget B, København. s 39 -51
Winther, L. The Spatial Division of Talent in City Regions: Location Dynamics of Business services in Copenhagen I: Hansen, H.K (ed.) The Urban Turn and the Location of Economic Activities. Lund: Lund Uni.

 

2007
Groth N.B. & Smidt-Jensen S. The ideo-centricity of urban poly-centricity Cattan, N. (red) Cities and networks in Europe. Montrouge: John Libbey Eurotext.
Herslund L. Rural diversification and change in the Baltic countryside: rural inhabitants and businesses in Latvia and Estonia - a local perspective. København: University of Copenhagen, Institute of Geography, 2007. 131 s. (Skrifter / Geografisk Institut; A14).
Sehested K. Role diversity in the management of local service institutions. I: Gjelstrup G, Sørensen E, redaktører. Public administration in transition: theory, practice, methodology. Copenhagen: DJØF Publishing. 2007, s. 215-231.
Tanvig HW. Landdistriktsudvikling - begreber, teorier og praksis. I:Landvindinger: Landdistriktsforskning og -perspektiver. Esbjerg: Syddansk Universitet. 2007, s. 213-232.
Tietjen, A Polarised territories and new spatial prototypes. Strategic identity development in Aarhus and Hjørring, Denmark. Bruyns, G.; Fuchs, A.; Hoekstra, J.M.; Meyer, H.; Van Nes, A. (eds.), The European Tradition in Urbanism and its Future, International Forum on Urbanism (IfoU), Delft, 2007, pp. 322-328.
Tietjen, A. Riesto, S and Skov, P. Forankring i forandring. Christiania og bevaring som ressource i byomdannelse Bog, Arkitektskolens Forlag
Vejre H, Primdahl J, Brandt J. The Copenhagen finger plan: keeping a green space structure by a simple planning metaphor. I: Pedroli B, Doorn AV, Blust GD, Paracchini ML, Wascher D, Bunce F, redaktører. Europes living landscapes: essays exploring our identity in the countryside. Holland: KNNV Publishing. 2007, s. 311ff.

 

2006
Andersen, H. T. & Engelstoft, S Planning under post urban conditions

in: Gonzales, R. C. L. (ed) Urban changes in different scales: systems and structures/pp 31-43

Andersen, H. T., Engelstoft, S., Møller-Jensen, L. & Winther, L. Det danske bylandskab Geografi - årsskrift for selskabets aktiviteter og geografien ved danske universiteter/Det Kongelige Danske Geografiske Selskab årg. 2006, s. 55-57.
Herslund L.  Soziale Ressourcen in Ländlichen Armutsgebieten. I: Land-Berichte. Sozialwissenschaftliche Halbjahresschrift über ländliche regionen. Tyskland: Shaker Verlag. 2006, s. 5-17
Sehested, K. Democratic consequences of urban governance: what has become of representative democracy. I: Tampering with tradition / Bogason, P.; Kensen, S.; Miller, H.. - s. 63-86