Grænseløse byer

- nye perspektiver for by- og landskabsarkitekturen 

Den aktuelle byudvikling udfordre en række konventionelle grænsedragninger knyttet til det traditionelle bybegreb. Enkelte byer integreres i stigende grad i større sammenhængende bysamfund, hvor det er vanskeligt at trække entydige grænser mellem center og periferi, by og land. Samtidig er individets relation til fællesskab og samfund under transformation. 

Antologien om de grænseløse byer sætter fokus på nogle af de nye perspektiver, som denne udvikling tegner for by- og landskabsarkitekturen. Hvilken rolle kan landskabet tilskrives, når grænsen mellem by og land opløses? Hvordan engageres borgerne i planlægningen i et samfund præget af individuelle hensyn? Disse og andre relevante spørgsmål behandles gennem antologiens tolv artikler. 

Ti af antologiens tolv artikler er skrevet af forskere fra Arkitektskolen Aarhus og er en sammenfatning af deres bidrag til det tværinstitutionelle Center for Strategisk Byforskning. Desuden er der bidrag fra den tyske arkitekt og byplanlægger Thomas Siverts samt fra den nu afdøde franske sociolog og byteoretiker François Ascher. 

Redaktion: Thomas Juel Clemmensen 

Forlag: Arkitektskolens Forlag
248 sider, illustreret, 17 x 24 cm

Pris: 240 kr.

ISBN: 978-87-909-7928-7