Bog: Designing Mobilties

I bogen ”Designing Mobilties” redegør professor Ole B. Jensen, Aalborg Universitet for, hvordan man kan analysere og forstå nutidens urbane mobilitetsrum.

Bogen anvender den teoretiske model ”Staging Mobilities” (Jensen, Routledge, 2013) på fire empiriske cases: Et shopping center, en række cykelprojekter, Nørreport Station og ”100 km byen” (som strækningen mellem Aarhus og Vejle også kaldes).

I bogen argumenteres for etableringen af ”Mobilitetsdesign” som et nyt og tværdisciplinært forskningsfelt, der trækker på sociologi, geografi og samfundsvidenskabernes generelle ”mobilitetsvending” og kobler disse til arkitektur, urban design og byplanlægning.

Bogen er udgivet ved Aalborg Universitetsforlag med støtte fra Realdania, Aalborg Universitet, Center for Strategisk Byforskning og GRUS Fonden.

Forfatter: Ole B. Jensen
Forlag: Aalborg Universitetsforlag
Antal sider: 295
ISBN: 978-87-7112-198-1
Udgivelses år: 2014