Udvikling af stedbundne potentialer i Danmarks yderområder

Formålet med projektet er at kvalificere en ny tilgang til strategisk planlægning, som tager afsæt i de stedbundne kvaliteter og ressourcer.  Ideen er, at det er muligt at skabe positiv udvikling i yderområderne igennem mindre, målrettede fysiske tiltag i samspil med nye anvendelser og aktiviteter.  

Projektet vil skabe ny anvendelsesorienteret viden om strategisk planlægning af by- og landskabsudvikling i yderområderne. Danske og internationale casestudier skal kaste lys på, hvordan arkitektoniske interventioner, forstået som fysiske tiltag i samspil med ny anvendelse og nye aktiviteter, kan være med til at udfolde stedbundne potentialer. Hvilke projekter får en positiv effekt på den lokale udvikling, på hvilken måde og hvorfor? 

Desuden vil projektet bidrage til udvikling af metoder og teknikker for registrering og kortlægning af stedbundne potentialer med henblik på at formulere udviklingsstrategier og konkrete, fysiske tiltag, ny anvendelse og nye aktiviteter. 

Forskningsprojektet gennemføres ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, med forankring i Center for Strategisk Byforskning. Projektet forventes afsluttet primo 2015.

Realdania yder støtte til forskningsprojektet. 

For yderligere information kontakt: Anne Tietjen, atie@ign.ku.dk