Aktuel forskning

Centrets forskning ligger i spændingsfeltet mellem de rammebetingelser, som påvirker byens udvikling udefra, det lokale handlingsrum, som bystyret må arbejde indenfor, og de givne fysiske omgivelser, som er arven fra fortiden. Centret er baseret på strategisk forskning mellem teori og praksis, der er relevant og brugbar i forhold til at skabe sammenhængende forståelse af byens dynamikker.

Her ses en oversigt over de projekter, som centerets forskere arbejder med:

Projektoversigt

Projektnavn: Projektperiode: CSB-forskere:

PLEEC – Planning for Energy Efficient Cities (www.pleecproject.eu)
2013 - 2016
Christian Fertner, Niels Boje Groth, Trine Agervig Carstensen, Juliane Große

Projektnavn: Projektperiode: CSB-forskere:

Energy efficient urban planning. Ph.d.-projekt

2014 - 2017
Juliane Große Vejledere: Niels Boje Groth og Christian Fertner

Projektnavn:

Projektperiode: CSB-forskere:

Town development in the green belts of metropolitan areas. Ph.d.-projekt
2014 - 2017
Lu Sun Vejledere: Gertrud Jørgensen og Christian Fertner

Projektnavn: Projektperiode: CSB-forskere:

Bevaring i den store skala – teorier, metoder, strategier

2012 - 2015

Svava Riesto

Projektnavn:
Projektperiode:
CSB-forskere:

Limfjordens Kystlandskaber. Ph.d.-projekt
1. april 2014 - 1. april 2017
Jacob Bjerre Mikkelsen

Projektnavn:

 

Projektperiode:

CSB-forskere:

Klimatilpasning som ressource / Climate change adaptation as ressource. Ph.d.-projekt

Sep. 2013-Aug. 2016

Katrina Wiberg Vejledere: Niels Albertsen og Tom Nielsen

Projektnavn:

Projektperiode:

CSB-forskere:

Instant Urbanism/Den midlertidige by

2013-

Hans Kiib

Projektnavn:

 

Projektperiode:

CSB-forskere:

En forstad i forandring - et forslag til kommunikative og fysiske designs for en forstad i provinsen

Sep. 2009-juli 2014

Ditte Bendix Lanng, Anne-Marie Sanvig Knudsen, Henrik Harder, Ole B. Jensen

Projektnavn:

Projektperiode:

CSB-forskere:

Understanding Human Movement Patterns

Okt. 2012 - okt. 2015

Søren Zebitz Nielsen

Projektnavn:

Projektperiode:

CSB-forskere:

Energy, territory, place. Ph.d.-projekt

2012-

Susan Carruth

Projektnavn:

 

Projektperiode:

CSB-forskere:

Udvikling af stedbundne potentialer. En ny tilgang til strategisk planlægning i Danmarks yderområder

2012-2015

Anne Tietjen

Projektnavn:

Projektperiode:

CSB-forskere:

Stationsbyernes situation, udfordringer og potentialer

Maj 2012 - jan. 2013

Niels Boje Groth, Trine Agervig Carstensen, Ole H. Caspersen, Christian Fertner, Lise Byskov Herslund, Bernhard Snizek, Hanne Wittorff Tanvig, Høgni Kalsø Hansen, Lars Winther, Thomas A. Sick Nielsen, Martin W. Esbensen, Niels Albertsen, Thomas Juel Clemmensen, Tom Nielsen, Maja Steen Møller, Boris Brorman Jensen, Stefan Darlan Boris, Kalle Emil Holst Hansen

Projektnavn:

 

Projektperiode: CSB-forskere:

Analysis of Activity Based Travel Chains and Sustainable Mobility (ACTUM)

2011-2014

Ole B. Jensen, Henrik Harder, Simon Wind

Projektnavn: 

 

Projektperiode:
CSB-forskere:

Land use scenarios for greater Copenhagen - Modelling the impact of the Fingerplan

Feb. 2011 - Juni 2011

Christian Fertner, Gertrud Jørgensen, Thomas Sick Nielsen

Projektnavn: 

 

Projektperiode:
CSB-forskere:

Frivillighed og borgerinddragelse i kommunal drift af urbane grønne områder, ph.d.-projekt

Primo 2010 - ultimo 2013

Julie Frøik Molin

Projektnavn: 

 

 

 

Projektperiode:
CSB-forskere:

Landskabet i enfamiliesboligområder. Ph.d.-projekt om enfamiliesboligområder. Kortlægning og registrering af enfamiliesboligområder med henblik på vurdering af områdernes økologiske betydning

Sep. 2011 - Aug. 2014 

Mette Boye Nielsen

Projektnavn: 

 

Projektperiode:
CSB-forskere:

Strategier og metoder i byomdannelsen i krydsfeltet mellem højkonjunktur og recession, Erhvervs ph.d.-projekt

Okt. 2010-Sep. 2013

Anne Juel Andersen

Projektnavn: 
Projektperiode:
CSB-forskere:
Urban Green Space, ph.d.-projekt
Aug. 2009-Aug 2012
Marianne Rosenbak

Projektnavn: 

 

Projektperiode:
CSB-forskere:

Hjemmeside:

Collaborative Innovation in the public Sector. Om innovation i planlægningen. Samarbejdsprojekt med CBS og RUC.
Juli 2009-Aug 2012
Karina Sehested, Lone S. Kristensen, Dorthe Hedensted Lund,
http://www.ruc.dk/clips

Projektnavn: 

 

 

Projektperiode:
CSB-forskere:

Drivers and limits Drivkræfter og begrænsninger i transportens bidrag til klimaændringer med fokus på byudvikling. Samarbejdsprojekt med DTU. inkl. ph.d.-projekt.
Jan 2009-Dec 2012
Thomas Sick-Nielsen, Julien Grunfelder, Niels Boje Groth

Projektnavn: 

 

Projektperiode:
CSB-forskere:

At dyrke byen. Potentialer i landskabsarkitektoniske strategier for omdannelse af forstadsområder. Ph.d.-projekt

Sep. 2009-Sep. 2012
Mads Farsø Rasmussen

Projektnavn: 

 

 

Projektperiode:
CSB-forskere:

 

 

Hjemmeside:

Bikeability-projektet. Samarbejdsprojekt om cykelfremme i byer: betydningen af livsstil og bydesign som forudsætninger for øget cyklisme. Samarbejde med SDU.
Jan 2010- Dec 2013
Hans Skov-Petersen, Thomas Sick Nielsen, Trine Agervig Carstensen, Henrik Harder, Victor Andrade, Ole B Jensen, Gertrud Jørgensen, Bernhard Snizek.
www.bikeability.dk

Projektnavn: 
Projektperiode:
CSB-forskere:

Better Urban Spaces

2009 -  

Hans Kiib

Projektnavn:  Projektperiode: CSB-forskere: 

Urban Architecture

2008-

Hans Kiib

Projektnavn: 
Projektperiode:
CSB-forskere:

Blog:

Sustainable urbanisation in peri-urban areas, ph.d.-projekt

Marts 2008-Marts 2012

Christian Fertner

http://landblend.wordpress.com

Projektnavn: 

 

 

Projektperiode:
CSB-forskere:

Bæredygtig planlægning med lang tidshorisont og på tværs af fag- og forvaltningsgrænser - med kommunale natur- og vandhandleplaner som eksempel
2008-2011
Søren Bech Pilgaard Kristensen, Anne Gravsholt Busck
Projektnavn: 
Projektperiode:
CSB-forskere:
Byens discipliner og den grænseløse by
2004-2013
Niels Albertsen

Projektnavn: 

 

Projektperiode:
CSB-forskere:

Landskabelige Bymodeller Afdækning, Potentialer og Udvikling. Ph.d.-projekt.
Aug 2010-Juli 2013
Martin Odgaard
Projektnavn: 
Projektperiode:
CSB-forskere:
Byens bæredygtige landskaber, projektmodning
2011-2011
Thomas Juel Clemmensen
Projektnavn: 
Projektperiode:
CSB-forskere:
Nye grænser
2011-2015
Stefan Darlan Boris
Projektnavn: 
Projektperiode:
CSB-forskere:
Den grænseløse by det grænseløse landskab
2011-2014
Marie Markman
Projektnavn: 
Projektperiode:
CSB-forskere:
Ny i Danmark Den østjyske millionby
2012-2013
Tom Nielsen, Boris Brorman Jensen

Projektnavn: 

 

Projektperiode:
CSB-forskere:

Byen på den anden ende - En undersøgelse af folkelige festivaler og kultur i dansk planlægning, ph.d.-projekt
2007-Dec 2011
Anne Marie Berg

Projektnavn: 

 

Projektperiode:
CSB-forskere:

The Geography of Innovation. Distances Effect on the Spread of Knowledge, ph.d.-projekt
Dec 2009-Dec 2012
Teis Hansen
Projektnavn: 
Projektperiode:
CSB-forskere:
The Urban Turn, bogprojekt
2009-2011
Høgni Kalsø Hansen, Lars Winther

Projektnavn: 

 

Projektperiode:
CSB-forskere:

The Geography of Talents. Projekt om talentmassen geografi i Danmark
2008-2011
Høgni Kalsø Hansen, Lars Winther

Projektnavn: 

 

Projektperiode:
CSB-forskere:

Mobility designs for the functionalist city - a case study of a mobility node in Aalborg Øst, Denmark

Marts 2011-Marts 2014
Ditte Bendix Lanng
Projektnavn: 
Projektperiode:
CSB-forskere:
Mapping everyday geographies of the suburb, Ph.d projekt
Jan 2010-jan 2013
Anne-Marie Sanvig Knudsen

Projektnavn: 

 

Projektperiode:
CSB-forskere:

Making daily mobility work - a qualitative analysis of households in Copenhagen, Ph.d.-projekt
April 2011-april 2014
Simon Wind

Projektnavn: 

Projektperiode:
CSB-forskere:

Mobilitet i Udkantsdanmark, Ph.d.-projekt
Marts 2011-marts 2014
Maria Lund Vestergaard