Har du brug for faglig viden?

Har du for brug for faglig viden skal du være velkommen til at kontakte forskerne i Center for Strategisk Byforskning. Vi ønsker at CSB er et sted, hvor praktikere og forskere kan søge samarbejdspartnere, udveksle viden og erfaringer samt få rådgivning og information. 

Centret består af forskere fra forskellige forskningsmiljøer og med forskelligt fagligt fokus. Dette giver øget mulighed for via tværfagligt samarbejde at belyse byens udfordringer og muligheder. 

Få indblik i hvem der arbejder med hvilke emner i oversigten over forskere.
Få indblik i hvilke projekter vi arbejder med i oversigten over forskningsprojekter.