Understanding human movement patterns

Ph.d.-projekt v/ Søren Zebitz Nielsen

Ph.d.-projektet sigter mod at forstå menneskers bevægelsesmønstre i byer, hvilket er en vigtig faktor i planlægning og design af smart cities. Målet er at udvikle avancerede GIS baserede metoder til at registrere, analysere og visualisere data om fodgængere og cyklisters bevægelsesmønstre i byers rum.

I første fase arbejdes der med indsamling af tracks med video, IR og andre teknologier. Formålet er at muliggøre tracking simultant af individer, der bevæger sig igennem et byrum. Det efterfølgende skridt er at blive i stand til at trække parametre for individers bevægelsesmønstre ud af de indsamlede tracks ved brug af GIS-teknologi og rumlig statistik. Ideen er, at parametrene i sidste end skal være med til at udvikle og forbedre agent baserede modeller af fodgængere og cykler, så deres bevægelser i et planlagt byrum kan simuleres. Herved kan designet justeres og tilpasses forholdene allerede før det første spadestik tages.

Projektperiode: Oktober 2012 - oktober 2015
Forsker: Søren Zebitz Nielsen, ph.d.-studerende
Vejledere: Hans Skov-Petersen og Lasse Møller-Jensen
Forskningsinstitut: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Univeristet

For yderligere information kontakt: Søren Zebitz Nielsen, szn@ign.ku.dk