Limfjordens Kystlandskaber

Ph.d.-studerende Jacob Bjerre Mikkelsen

For første gang står samtlige Limfjordskommuner sammen om et nyt projekt, der skal komme med bud på, hvordan Limfjordshavnene kan designes med fokus på kystturisme.

Samlet identitet og fælles historie
Lemvig, Vesthimmerland, Thisted, Skive, Jammerbugt, Struer, Morsø, Aalborg, Holstebro og Viborg kommuner har alle sagt ja til at deltage i projektet, der er startet på initiativ af Aalborg Universitet:
’Limfjorden er på én gang en barriere man skal overvinde men også en samlet identitet, der bygger på en fælles historie. I Center for Mobilitet og Urbane Studier har vi i en længere periode arbejdet på at starte et projekt omkring Limfjorden – og det er nu lykkes. På den måde fortsætter vi vores tradition med regionale projekter i centret’ udtaler Claus Lassen, direktør for Center for Mobilitet og Urbane Studier ved Aalborg Universitet.

Styrkelse havnenes position og sammenhæng
Projektet har fokus på at styrke havnenes position overfor turister og styrke sammenhængen imellem havnene i Limfjorden. Med fokus på design og planlægning vil projektet ikke blot analysere og dokumentere, men også give konkrete forslag i form af koncepter, designscenarier og midlertidige strukturer til styrkelse af havnene og brugen af vandet.

Kulturfærgen OM:FORM som flydende eksperimentarium for fjordkultur
Igennem projektet Kulturfærgen OM:FORM på den gamle Limfjordsfærge ’Plagen’ søger projektet at udforske nye måder at bruge vandet – både rekreativt og i turismeøjemed.
’Limfjordshavnene ændres fra industrihavne til rekreative områder og Limfjordsområdet rummer et stort potentiale i at tænke på tværs af nord og syd; øst og vest og udnytte stedernes potentialer på nye måder. Ved at gentænke et transportklenodie, som ’Plagen’ jo er, eksperimenterer vi med et nyt kulturelt bindeled som kan flyttes fra by til by i fjorden’ udtaler Jacob Bjerre Mikkelsen, Ph.d. stipendiat og initiativtager til projektet Kulturfærgen OM:FORM.

Projektet varer tre år og udføres i et samarbejde mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, samtlige kommuner omkring Limfjorden og Aalborg Universitet.

For yderligere information kontakt Jacob Bjerre Mikkelsen: jbmi@create.aau.dk