6. februar 2015

Boglancering og reception: Playable

Bevægelsesinstallationer i by- og landskabsrum
19 februar 2015, København

Bogen tager pulsen på ‘bevægelseskunsten’. Den går helt tæt på udvalgte
eksempler på kunst, design og arkitektur, som i bogstavelig forstand drager
os ind i en leg med vores omgivelser. Eksemplerne repræsenterer samtidig
nye æstetikker og formudtryk i det offentlige uderum.

I Playable – bevægelsesinstallationer i by- og landskabsrum rettes projektøren
mod den mangfoldige ‘bevægelseskunst’, der har sat strøm til det
offentlige rum. Som scenografier kan landskabsrum, byinventar og samtidskunst
understøtte vores muligheder for at mødes, opleve, sanse og lege.
Med inviterende former, stemning og poesi, men også via udfordrende
overraskelseselementer og drilsk provokation, er de med til at udforske
og rammesætte sociale dynamikker.

Læs hele pressemeddelelsen

Invitation til bogreception Playable

Tid: 19. februar 2015, kl. 16.00
Sted: Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)
Kanonbådsvej 4A · 1437 København K

For yderligere information kontakt Bettina Lamm: bela@ign.ku.dk