13. marts 2014

Staging Mobilities explained

Centerleder i Center for Strategisk Byforskning, professor Ole B. Jensen, AAU forklarer, hvordan man kan forstå byens mobiliteter. Dette er den første af tre video-konferencer lavet af den franske organisation ’Mobile Lives Forum’.

Se videoen på YouTube.