15. januar 2024

Konference: Byen Danmark – hvordan skabes en bæredygtig udvikling

Byforskning uden grænser

7. marts 2024, Aarhus

Ud fra forskellige fagdiscipliner, forskningsprojekter og cases sætter konferencen fokus på, hvordan byer i Danmark kan blive bæredygtige. Der vil være oplæg og diskussion med både forskere og praktiserende byplanlæggere.

Tom Nielsen, professor på Arkitektskolen Aarhus, har i 2023 udgivet bogen BYEN DANMARK (Arkitektens forlag). Bogen beskriver byudviklingen i Danmark med vægt på de seneste årtier. Det kan konstateres, at bæredygtighed ikke har fyldt meget, når den konkrete udvikling iagttages. Med blikket rettet både fremad og bagud vil vi på konferencen belyse, hvilke værktøjer, metoder og spørgsmål, der er centrale i dag, for at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Konferencen indledes med en keynote med Tom Nielsen som uddyber bogen og vi får samtidig en replik fra Nikolaj Schultz om Byen Danmark i økologiseringens perspektiv.

Program

Læs hele programmet her

Se her for artikel i Byplannyt 4 om emnet: Kan fremtidens by filtres bæredygtigt sammen med naturen og kulturlandskabet?

Center for Strategisk Byforskning fejrer 20 års jubilæum

I 2024 kan Center for Strategisk Byforskning fejre 20 års jubilæum. Centeret blev født som et samarbejde mellem forskellige forsknings- og uddannelsesinstitutioner omkring begrebet om den grænseløse by. Centret er med til at styrke forskning, der på forskellig vis belyser byens arkitektur, planlægning og socio-rumlige forhold og består i dag af forskere fra Københavns Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Aalborg Universitet, Det Kongelige Akademi og Roskilde Universitet samt Dansk Byplanlaboratorium.

Praktisk info

Tilmelding: Tilmeld dig her via Dansk Byplanlaboratoriums hjemmeside senest 21. februar 2024.
Efter den 9. februar er tilmeldingen bindende.

Pris: 1.150,-
Der er et antal studenterpladser til 100 kr. Skriv gerne og forhør dig om de er ledige før tilmelding

Tid og sted: Torsdag 7. marts 2024 • Arkitektskolen Aarhus, Exners Plads 7, 8000 Aarhus

For yderligere information, kontakt: Tina Saaby • Dansk Byplanlaboratorium • tlf. 33 13 72 81 • mail: ts@byplanlab.dk

Emner