Kommende arrangementer – Københavns Universitet

Byforskning > Arrangementer > Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

Center for Strategisk Byforskning afholder jævnligt arrangementer for praktikere og forskere. Arrangementerne vil blive annonceret her på hjemmesiden.

Seminar: ’Nordic perspectives on temporary urbanism’
Fredag 11. januar 2019, København
Temporary urbanism is a rapidly growing phenomenon in urban landscapes of the Western world. There has been a growing interest in understanding the socio-economic processes of temporary urbanism and in how micro-spatial temporary urban practices are contributing towards urban regeneration, economic attraction, and the reshaping of urban places and urban life. In this seminar, it will be discussed how the increasing focus on temporary urban activities – both strategic and unplanned – create new urban processes and influence urban life in Nordic cities.

Konference: Byen og havet - Byforskning uden grænser

Torsdag 7. marts 2019, København

Boligpriserne i de nye havneområde stiger…men det går vandet også. Klimaforandringer og havvandsstigninger forventes at få yderligere konsekvenser for de kystnære byer i fremtiden. Med erfaringer fra forskningen retter vi blikket på både lokale og regionale løsningsforslag, diskuterer langsigtet såvel som midlertidig planlægning samt belyser de organisatoriske og økonomiske udfordringer, der er knyttet hertil. Konferencen arrangeres i samarbejde mellem Dansk Byplanlaboratorium og Center for Strategisk Byforskning. Konferencen er den niende i rækken af konferencer uden overskriften Byforskning uden grænser, hvor forskere fra Center for Strategisk Byforskning formidler deres resultater til fagets praktikere. Og hvor praktikere har mulighed for at kvalificerer forskernes arbejde. 


Kommende arrangementer i regi af Kraks Fond Byforskning

Mere information: http://kraksfondbyforskning.dk/