Gentænk Byen – Københavns Universitet

Gentænk Byen

Konference: Byforskning uden grænser
Afholdt: 5. marts 2015, Århus

Når globaliseringen, øget urbanisering, klimaforandringer, trængsel og affolkning af landområder trænger sig på, er der behov for at diskutere ændrede bybegreber, nye indfaldsvinkler og metoder til forståelse og forandring af vores byer.

Center for Strategisk Byforskning har siden 2004 udforsket transformationen af vores byer under overskriften ’den grænseløse by’. Konferencen gav indblik i byforskernes nyeste resultater samt anledning til at diskutere, hvordan vi gentænker byen.

Med introducerende oplæg under fire tematiske synsvinkler – bybegrebet, kunsten, det antropocæne og mobiliteten forstået som bytransformatorer – blev nye perspektiver på byen diskuteret.

Oplægsholdere: Niels Albertsen - Tom Nielsen – Marie Markman - Mo Michelsen Stochholm Krag – Kasper Espersen - Katrina Wiberg - Arkitektskolen Aarhus - Ole B. Jensen og Ditte Bendix Lanng - Aalborg Universitet samt key-note speaker professor Dirk Sijmons, TU Delft. 

Program for konferencen Gentænk Byen

Se oplæg fra konferencen

Sted: Auditoriet på Arkitektskolen Aarhus, Nørreport 22, 8000 Aarhus C
Dato: 05. Marts 2015
Pris: 1.150 kr./Studerende 350 kr.

Konferencen blev afholdt i samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium.