1. februar 2022

Konference: Fodgænger 2.0

Byforskning uden grænser

Konferencen er AFLYST

Vi sætter fokus på den måske mest almindelige og udbredte måde at være mobil på, nemlig at bevæge sig til fods. Trods sin almindelighed er byplanlægning for fodgængere et emne, som er ved at blive ”genopfundet”.

Dette er en tendens, vi ser internationalt med en række byer, der verden over udvikler forgængerstrategier og fodgængerplaner. I den dansk kontekst kan man sige, at det både handler om bymidtestrategierne og kommunernes aktuelle forsøg på at ”få bilerne ud af byen”. Men det handler også om retten til byen og kampene om funktionerne i byrummene. Og så handler det ikke mindst om fodgængerpraksis som mere end en transportform … som en måde at være på!

På denne praktikerkonference sætter vi derfor både fokus på mobilitet, byrumsdesign, by-og trafikplaner samt design- og arkitektoniske bud på den gode fodgængerby.

Konferencen arrangeres i samarbejde mellem Dansk Byplanlaboratorium og Center for Strategisk Byforskning ved Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Københavns Universitet og Det Kongelige Akademi.

Se programmet

Kursusdato: 10. marts 2022
Sted: Frederiksberg
Pris: 975 kr

Tilmelding (link via Dansk Byplanlaboratorium): Fodgænger 2.0 2022
Tilmeldingsfrist: 3. marts 2022