6. januar 2022

Konference: Fodgænger 2.0 – Byforskning uden grænser

10. marts 2022
Vi sætter fokus på den måske mest almindelige og udbredte måde at være mobil på, nemlig at bevæge sig til fods. Trods sin almindelighed er byplanlægning for fodgængere et emne, som er ved at blive ”genopfundet”. Konferencen arrangeres i samarbejde mellem Dansk Byplanlaboratorium og Center for Strategisk Byforskning. Konferencen er en del af rækken af konferencer uden overskriften Byforskning uden grænser, hvor forskere fra Center for Strategisk Byforskning formidler deres resultater til fagets praktikere. Og hvor praktikere har mulighed for at kvalificerer forskernes arbejde. Program, tilmelding og yderligere information kommer snarest.