24. november 2020

Nyt projekt sætter fokus på Dark Design

Dark Design – social eksklusion i byens rum

Nyt projekt skal undersøger ”Dark Design”, som er social eksklusion, der finde sted gennem en kombination af design og jura i byers offentlige rum. Dark design (f.eks. skrå bænke eller jernstativer ved varmeriste) har til formål at afvise socialt udstødte og hjemløse. På samme tid kriminaliseres hjemløse (f.eks. via forbud mod tiggeri og utryghedsskabende lejre). Design og jura ”samarbejder” på denne måde om at tvinge hjemløse ud af byernes offentlige rum. Dette er et centralt samfundsmæssigt tema, da byers evne til at rumme mangfoldighed er et mål for deres demokratiske bæreevne (byens ”DNA”).

Projektet rejser følgende spørgsmål, som besvares gennem dets arbejde: Hvordan skabes social eksklusion via design af byrum og artefakter? Hvor udbredt er eksklusion og kriminalisering? Hvordan opleves det at være genstand for Dark Design og kriminalisering?

Projektet involverer sociologi, arkitektur, urban design, antropologi, jura og mobilitets- og bystudier. Projektet skaber overblik over Dark Designs udbredelse i Danmark, samt dokumenterer hvordan det opleves af hjemløse af være genstand for Dark Design. Der anvendes forskellige metoder, så som samskabelse, dialog workshops og eksperimenter med installationer for at skabe en synliggørelse af problemet, der ofte er usynligt i den bredere offentlighed. Processen munder ud i værktøjer til dialogskabelse mellem hjemløse, NGO'er, kommuner, ejendomsbesiddere og myndigheder.

Projektet er ét af fem tværgående forsknings- og praksisprojekter, som skal levere nye erkendelser og løsninger på aktuelle samfundsudfordringer. Projekterne får bevillinger fra VELUX FONDENs HUMpraxis-program. Læs mere her.

For yderligere information kontakt Ole B. Jensen: obje@create.aau.dk