25. maj 2020

Ny bog på vej: Gentænk Byen

Center for Strategisk Byforskning har en ny publikation på trapperne, hvor den nyeste forskning og viden med relation til byforskning formidles, primært med det formål at skabe interesse for byplanlægning og strategisk byudvikling. Bogen indeholder 25 spændende forskningsbaserede artikler om alt fra byliv til mobilitet og klimatilpasning. 
 
Vores byer, bystruktur og forbindelsen mellem by og land er underlagt store forandringer i disse år. Urbanisering, dobbelturbanisering og affolkning af landområder er blot nogle af bevægelserne. Pendling og mobilitet er andre faktorer, der er helt afgørende for levevilkårene og for, hvordan vi kan håndtere byernes store udfordringer, bl.a. i forhold til klimaet.
Heldigvis forskes der meget i byer og byrelaterede emner i Danmark, så der er god viden om, hvad der påvirker og driver udviklingen. Men der er også brug for, at skoler og uddannelsesinstitutioner har nem adgang til forskningen, bl.a. for at vække unges interesse for byplanlægning og strategisk byudvikling. Det er noget af afsættet for bogen ”Gentænk byen”, der udkommer i 2020 med 25 forskningsbaserede artikler skrevet og formidlet af forskere under Center for Strategisk Byforskning. Bogen er en opfølger på bestselleren ”Den grænseløse by”, der udkom i 2013. Sekundært er målgruppen for bogen praktikere, politikere og andre, der arbejder med byer.
 
Artiklerne er inddelt i fire temaer, der fokuser på henholdsvis: Byen og det gode liv; Byer under grænser; Byer i bevægelse og Byernes klimaudfordringer. Bogen udgives i sensommeren, hvor der forhåbentligt er mulighed for at lave lanceringsarrangementer i både København og Aarhus med fysisk tilstedeværelse. "Gentænk Byen” er finansieret med produktionsstøtte fra Realdania.

Mere information kommer senere.