25. november 2020

Ny bog fra CSB forskere: Det Epidemiske Samfund

Bogen Det Epidemiske Samfund (red. Ole B. Jensen og Nikolaj Schultz) analyserer vores samfund ramt af epidemien og ser COVID-19 som en forandrende begivenhed og et historisk brud. Bogen sporer de dybereliggende brud og de myriader af tanker og relationer, som COVID-19 har ført med sig og reflekterer over tilstedeværelsen af epidemien i en historisk kontekst.

I bogens analyser anes nye former for magt og betragtninger om bl.a. krop, køn, by, klima og klasse. I det epidemiske samfund opfattes samfundet som en tilstand af refleksivitet, hvis forandringspotentialer er igangsat af tilstedeværelsen af virus.

Bogens bidrag er skrevet af førende danske forskere og vækker til eftertanke.

Det Epidemiske Samfund er redigeret af Ole B. Jensen, professor på Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet, og Nikolaj Schultz, ph.d.-stipendiat i sociologi på Københavns Universitet. Begge kendte for deres engagement i at åbne nye mulige tankerum.

Læs mere her

Bogen udkommer 1. december 2020
For yderligere information kontakt Ole B. Jensen obje@create.aau.dk