9. september 2020

Gentænk Byen – i trykt og digital udgave

Center for Strategisk Byforsknings nye publikation, Gentænk Byen, er landet fra trykkeriet. 25 spændende forskningsbaserede artikler om alt fra byliv til mobilitet og klimatilpasning.

Vores byer, bystruktur og forbindelsen mellem by og land er underlagt store forandringer i disse år. Urbanisering, dobbelturbanisering og affolkning af landområder er blot nogle af bevægelserne. Pendling og mobilitet er andre faktorer, der er helt afgørende for levevilkårene og for, hvordan vi kan håndtere byernes store udfordringer, bl.a. i forhold til klimaet.

Heldigvis forskes der meget i byer og byrelaterede emner i Danmark, så der er god viden om, hvad der driver udviklingen. Men der er også brug for, at skoler og uddannelsesinstitutioner har nem adgang til forskningen, bl.a. for at vække unges interesse for byplanlægning og strategisk byudvikling.

Artiklerne er inddelt i fire temaer, der fokuser på henholdsvis Byen og det gode liv; Byer under grænser; Byer i bevægelse og Byernes klimaudfordringer.

Bogen er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Strategisk Byforskning og Dansk Byplanlaboratorium og er finansieret med produktionsstøtte fra Realdania.

Bestil den trykte udgave af Gentænk Byen (via link til Dansk Byplanlaboratorium) 
Hent den digitale udgave af Gentænk Byen (via link til Dansk Byplanlaboratorium)