11. august 2020

Boglancering: Gentænk Byen

3. september 2020, København og Aarhus

Center for Strategisk Byforskning og Dansk Byplanlaboratorium har den glæde at kunne invitere til boglancering og reception torsdag 3. september 2020 kl. 15.00-17.00 i anledningen af udgivelsen af ”Gentænk Byen”. Bogen henvender sig til studerende på videregående uddannelser og i gymnasiet samt til praktikere, politikere og andre, der har interesse i byers udvikling.

Sted:
Arrangementet afholdes både på Københavns Universitet og Arkitektskolen Aarhus.
Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Fælleshuset, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C.
Arkitektskolen Aarhus, Arkitektskolens kantine, Nørreport 16, 8000 Aarhus C

Alle er velkomne, og alle deltagere får et trykt eksemplar af Gentænk Byen med hjem. Tilmelding er nødvendig, og deltagelse er gratis.

Tilmelding til boglancering i København (link via byplanlab)

Tilmelding til boglancering i Aarhus (link via byplanlab)

Et udpluk af bogens forfattere indleder med korte oplæg.
Der er efterfølgende reception.

Københavns Universitet holder følgende forfattere oplæg:
• Unges uddannelsesvalg og regionale flyttemønstre. v/ Elise Stenholt Sørensen
• Midlertidige byrumsanvendelser – et strategisk værktøj i byudviklingen.v/ Christine Benna Skytt-Larsen
• Byplanlægning og cykelvenlige omgivelser for børn. v/ Trine Agervig Carstensen
• Nye horisonter – fremtidens byplanlægning under indflydelse af stigende havvand. v/ Ole Fryd

Arkitektskolen Aarhus holder følgende forfattere oplæg:
• Livtag med 1960’ernes og 1970’ernes almene boligområder. v/ Sidse Martens Gudmand-Høyer
• Trafikmaskine og bykvalitet i samme byrum – hvorfor og hvordan? v/ Ditte Bendix Lanng
• Den tørre og den våde by. v/ Katrina Marstrand Wiberg

Hent den print-venlige indbydelse som pdf.

Bogen udgives med støtte fra Realdania

For yderligere information kontakt Kamilla S. Møller kahm@ign.ku.dk eller tlf. 35 33 16 30