15. februar 2019

Det er stadig muligt at tilmelde sig konferencen:

Byen og havet, 7. marts København

Byforskning uden grænser

Vi sætter spot på havnebyer og deres planlægning. Boligpriserne i de nye havneområder stiger - men det gør vandet også. Klimaforandringer og havvandsstigninger forventes at få yderligere konsekvenser for de kystnære byer i fremtiden. Med erfaringer fra forskningen retter vi blikket mod både lokale og regionale løsningsforslag, diskuterer langsigtet såvel som midlertidig planlægning samt belyser de tilknyttede organisatoriske og økonomiske udfordringer. 

Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Dansk Byplanlaboratorium og Center for Strategisk Byforskning ved Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus og Københavns Universitet. Konferencen er den niende i rækken af konferencer under overskriften Byforskning uden grænser, hvor forskere fra Center for Strategisk Byforskning formidler deres resultater til fagets praktikere, og hvor praktikerne har mulighed for at kvalificere forskernes arbejde.

Se programmet for konferencen Byen og havet

Sted: Frederiksberg
Dato: Torsdag, 7 marts, 2019, kl. 09:30-16.00
Pris: 925 kr.

For yderligere information kontakt Ellen Højgaard Jensen ehj@byplanlab.dk