10. april 2019

Se eller gense præsentationer fra Byen og havet

Konference: Byforskning uden grænser
Afholdt: 7. marts 2019, Frederiksberg

Konferencen satte spot på havnebyer og deres planlægning. Boligpriserne i de nye havneområder stiger - men det gør vandet også. Klimaforandringer og havvandsstigninger forventes at få yderligere konsekvenser for de kystnære byer i fremtiden. Med erfaringer fra forskningen blev blikket rettet mod både lokale og regionale løsningsforslag, der blev diskuteret langsigtet såvel som midlertidig planlægning samt belyst de tilknyttede organisatoriske og økonomiske udfordringer. 

Konferencen var arrangeret i et samarbejde mellem Dansk Byplanlaboratorium og Center for Strategisk Byforskning ved Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus og Københavns Universitet. Konferencen var den niende i rækken af konferencer under overskriften Byforskning uden grænser, hvor forskere fra Center for Strategisk Byforskning formidler deres resultater til fagets praktikere, og hvor praktikerne har mulighed for at kvalificere forskernes arbejde.

Se programmet for konferencen Byen og havet

Se præsentationer fra konferencen

Sted: Frederiksberg
Dato: Torsdag, 7 marts, 2019, kl. 09:30-16.00

For yderligere information kontakt Ellen Højgaard Jensen ehj@byplanlab.dk