11. august 2017

CSB-forskere på Byplanmødet 2017

4 forskningsprojekter på fælles CSB-stand på Byplanmødet 5. oktober i Fredericia

Byplanlaboratoriets årlige Byplanmøde sætter i år fokus på Business og Bykvalitet med fokus på, hvordan god erhvervsplanlægning kan bidrage til at skabe bedre byer. Udover faglige oplæg, debatter, eksklusioner etc. kommer Byplanmødet i år også til at danne ramme om en messe. Byplanmødets messe bliver mødets dynamiske omdrejningspunkt med muligheden for at netværke, vise og afprøve ideer, metoder, projekter eller lignende. CSB er repræsenteret på messen med en fælles stand, hvor konferencedeltagerne har mulighed for at møde forskere fra centret. Følgende fire forskningsprojekter er repræsenteret: Flygtninge som ressource i mindre bysamfund, Parametrisk bydesign, Strategisk planlægning med afsæt i stedbundne potentialer samt kortlægning af udsatte borgere. Kig gerne forbi, hvis du deltager på Byplanmødet. Læs mere på Byplanlaboratoriets hjemmeside.