6. juni 2014

Undervisningsmateriale om byer målrettet gymnasieniveau

Center for Strategisk Byforskning har i samarbejde med undervisningsportalen EMU, under Styrelsen for IT og læring lanceret en række undervisningsforløb og korte film, som sætter fokus på byer.

Materialet giver viden og inspiration til, hvordan byer kan inddrages som tema i undervisningen på gymnasieniveau. De enkelte undervisningsforløb og film er målrettet forskellige fag og niveau.

Materialet tager udgangspunkt i artikler fra publikationen Den grænseløse by, udgivet af Center for Strategisk Byforskning 2013. 

9 undervisningsfilm om byer:

  • Vidensøkonomi, Lars Winther
  • Bykonkurrence og branding, Høgni Hansen 
  • Planlægning for det gode liv i byen, Gertrud Jørgensen
  • Cykler i byen, Hans Skov-Petersen
  • Den grænseløse by, Tom Nielsen
  • Landsby, storby, grænseløs by, Niels Albertsen
  • Byhaver, Marie Markman
  • Byplanlægning med borgerinddragelse, Karina Sehested og Trine Agervig Carstensen 
  • Det åbne land, Anne Gravsholt Busck