16. januar 2015

Stefan Darlan Boris: Ny lektor i landskabsarkitektur

1. februar 2015 tiltræder Stefan Darlan Boris som lektor i landskabsarkitektur ved Arkitektskolen Aarhus. Han er tilknyttet en række forskningsprojekter og -netværk. Blandt andre et internationalt forskningsnetværk om skovrejsning og grøn infrastruktur, et nationalt forskningsprojekt om fremtidens landskaber i det åbne land og et lokalt om bynatur og biodiversitet. Han er samtidig medinitiativtager til Arkitektskolens arbejde med at få etableret et landskabslaboratorium – en fysisk platform for forskning og forskningsbaseret undervisning, som indgår i Kulturby 2017-projektet ”Rethink Urban Habitats”.

Stefan Darlan Boris er 39 år og uddannet landskabsarkitekt fra Arkitektskolen Aarhus i 2004; herefter ansat hos Preben Skaarup Landskabsarkitekter indtil han i 2007 blev tilknyttet Arkitektskolen Aarhus, hvor han siden 2011 har været adjunkt. Stefan Darlan Boris blev i 2010 tildelt ph.d.-graden for afhandlingen ”Urban skov og landskabsinfrastruktur”. Han har desuden været gæstelærer/kritiker på flere internationale skoler og universiteter og drevet egen tegnestue.