1. januar 2011

Ph.d. med fokus på små og mellemstore danske byer

Kalle Emil Holst Hansen er i efteråret 2012 ansat som ph.d. studerende på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Ph.d.-projektets hovedtema er tranformationen af små og mellemstore danske byer, i den nye økonomi. Projektets forskning har til hensigt at belyse betydningen af bosætningsmønstre, arbejdskraftsmobilitet, arbejdsmarkedsudvikling og erhvervsudvikling for regional udvikling og konsekvenserne heraf for små og mellem store byer.  

Kalle har primært studeret økonomisk geografi med hovedvægt på regional udvikling gennem arbejdskraftsmobilitet. I sin specialeafhandling har han studeret betydningen af forskellige livsvalgspræferencer, for valg af arbejds- og bosted. Afhandlingstitel: Rekruttering af Læger til de Offentlige Sygehuse: Lægers Livsvalgspræferencer og Bostedsvalg. 

For yderligere information kontakt: Kalle Emil Holst Hansen på mail: kalle.hansen@geo.ku.dk