1. januar 2012

Nyt forskningsprojekt

Fokus på stedbundne potentialer i nyt forskningsprojekt 

Realdania har bevilliget penge til et nyt forskningsprojekt om stedbundne potentialer i Danmarks yderområder. Formålet med projektet er at kvalificere en ny tilgang til strategisk planlægning, som tager afsæt i de stedbundne kvaliteter og ressourcer. Projektet løber fra 2012-2015. 

For yderligere information kontakt: Anne Tietjen, Skov & Landskab på mail atie@life.ku.dk