1. april 2011

Ph.d.-forsvar d. 17. april: Byen på den anden ende

- En undersøgelse af folkelige festivaler og kultur i dansk planlægning

Ved: Anne Marie Berg

Afhandlingen er et praksisorienteret studie af folkelige gratis festivaler og kultur i det offentlige rum med vægt på deltagelse og festivalen som rumlig praksis i byen. Analysen sættes i relation til både dansk planlægning og kulturøkonomien. Der tages udgangspunkt i fem cases; Kulturhavn i København 2004, Copenhagen Pride Parade 2007, Vågspel i Halmstad 2007, Aarhus Festuge 2009 og Kulturnat i Nykøbing F. 2009. 

Festivalen er først og fremmest en social begivenhed i byen, som har betydning for deltageren, fordi den reproducerer sociale relationer og bidrager til produktionen af sted. Desuden er festivalen en mulighed for at bruge kulturen, dyrke en interesse, mødes i byen, tilegne sig byen og engagere sig i byen. I analysen bliver det endvidere tydeligt, at festivalerne hver især er et udtryk for en særlig praksis med relation til sted. Festivalerne bruger, udfordrer og udvikler på forskellig måde de steder, de foregår. Således kan festivalen forstås som en mulighed for at teste aktiviteter i byen, skabe interesse for steder, guide deltagere rundt i byen, omforme indretningen og påvirke forståelsen af byen. 

Tid: Tirsdag den 17. april kl. 13.15
Sted: Aud c, Institut for Geografi og Geologi, Øster Voldgade 10, Københavns Universitet.