5. februar 2018

Konference: Hvem planlægger vi for?

1. marts 2018, Aarhus
Byforskning uden grænser

Byer er fulde af mennesker, som kommer og går: Turister, pendlere, immigranter og folk, som flytter til og fra. Byens borgere er en flygtig størrelse, men alligevel planlægger vi ofte for en bosætning, som er permanent.

Konferencen sætter fokus på, hvordan vi som forskere og praktikere kan forstå og planlægge for ’Cities of Comings and Go­ings’. Hvordan kan vi udvikle byer i sam­spil med såvel de fastboende borgere og virksomheder, som turister, fleks-borgere, pendlere og immigranter og airbnb udlejere?

Konferencen bliver afholdt i samarbejde mellem Center for Strategisk Byforskning og Dansk Byplanlaboratorium.

Se program for konferencen Hvem planlægger vi for?

Sted: Arkitektskolen Aarhus, ’Gymnastiksalen’, Paradisgade 4-6, 8000 Aarhus C
Dato: 1. marts 2018
Pris: 1295 kr.
For yderligere information kontakt: Ny W. Øhlenschlæger, Dansk Byplanlaboratorium,

Tlf 33 13 72 81, E-mail: nwo@byplanlab.dk