Ph.d.-forsvar: Ida Sofie Gøtzsche Lange – Københavns Universitet

Byforskning > Nyheder > 2015 > Ph.d.-forsvar 11. maj ...

11. maj 2016

Ph.d.-forsvar: Ida Sofie Gøtzsche Lange

11. maj 2016 at 13.00-16.00, Aalborg

Ida Sofie Gøtzsche Lange forsvarer sin ph.d.afhandling:

Transit- eller leveby?
Et casestudie af Hirtshals som et stærkt mobilitetspåvirket sted i
Gennemfartsdanmark

Ph.d. bedømmelsesudvalg
Lektor Shelley Smith (formand), Aalborg Universitet
Professor Emeritus Niels Albertsen, Arkitektskolen Aarhus
Professor Gertrud Jørgensen, Københavns Universitet

Ph.d. vejledere
Lektor Lea Louise Holst Laursen, Aalborg Universitet
Lektor Claus Lassen, Aalborg Universitet

Abstract
Denne afhandling omhandler steds- og mobilitetsudfordringer samt byudviklings-potentialer for det, der i afhandlingen betegnes ’transit- og levebyer’. Provins- og havnebyen Hirtshals, beliggende på Danmarks nordlige vestkyst, fungerer i afhandlingen som gennemgående case, der overordnet illustrerer, hvordan et sted kan være i vækst og tilbagegang på samme tid. Afhandlingens problemfelt indskriver sig i en samfundsmæssig kontekst af øget mobilitet samt centralisering og yderområder, og påpeger provinsbyens rolle som et lokalt knudepunkt samt havnebyens rolle som et nationalt knudepunkt. Således er casen også et eksempel på et stærkt mobilitetspåvirket sted i det, jeg benævner ’Gennemfartsdanmark’, hvor mange mennesker rejser igennem, men kun få gør ophold. Afhandlingen sætter spørgsmålstegn ved, om et sådan sted overhovedet opfattes som en by med et godt og attraktivt byliv, eller kun som et transit-hub.

Invitation og yderligere information

Tid: 11. maj 2016 kl. 13.00
Sted: Aalborg Universitet, Rendsburggade 14, seminarrum 4.513, 9000 Aalborg