Seminar med Erhvervsstyrelsens Afdeling for Planlægning og Byudvikling – Københavns Universitet

Byforskning > Nyheder > 2015 > Seminar med Erhvervsst...

12. april 2019

Seminar med Erhvervsstyrelsens Afdeling for Planlægning og Byudvikling

4. april 2019 kl. 15.00-16.30, København

Med regeringsskiftet i 2015 flyttede ansvaret for fysisk planlægning på nationalt niveau fra Miljøministeriet til Erhvervsministeriet (Erhvervsstyrelsen).

Den 24. april 2019 afholder Sektion for Geografi, IGN seminar med to kontorchefer fra Erhvervsstyrelsens Afdeling for Planlægning og Byudvikling – Sara Aasted Paarup og Christina Berlin Hovmand.

Sara og Christina vil introducere afdelingens arbejde med bl.a. reform af planloven og Fingerplan og udviklingen af plandata.dk. Herudover vil de med afsæt i afdelingens arbejde komme med en række konkrete bud på forskningstemaer til bachelorprojekter, specialer og forskningsprojekter. Høgni Kalsø Hansen og Lars Winther, IGN, Sektion for Geografi, vil give en kort introduktion til udviklingen i Hovedstadsregionen i perioden 2008-2016 – er der tale om en ny fase i urbaniseringen?

Program
15.00  Velkommen
15.10  Oplæg v. Sara Aasted Paarup og Christina Berlin Hovmand, Erhvervsstyrelsen
15.50  Oplæg v. Høgni Kalsø Hansen og Lars Winther, IGN
16.10  Spørgsmål, diskussion og mingling
16.30  Tak for i dag

Alle er velkomne

Bekræft din deltagelsen af hensyn til kaffe og te, send en e-mail til Lars Winther lw@ign.ku.dk, senest mandag den 22. april 2019.

Dato: 24. april 2019 kl. 15.00-16.30
Sted: Undervisningslokale 12, 2. sal område 06, IGN, Sektion for Geografi, Øster Voldgade 10, 1350 København K