1. juni 2013

Ph.d.-forsvar 14. juni 2013: Værdiforskydninger i arkitektonisk kulturarv

Herregårdenes avlsbygninger – udviklingsbetingede ombygninger og arkitektoniske kulturarvsværdier

Ved: Sonja Marie Overgaard

Ph.d.-afhandlingen introducerer en model for værdiforskydning, værdiforskydningsmodellen, der kan indgå i spændet mellem værdisætning og arkitektonisk intervention. Modellen tager udgangspunkt i eksisterende værdisætningsmetoder og er udviklet og afprøvet gennem afhandlingens tre casestudier, som er funktionstømte og genanvendte avlsbygninger på danske herregårde.

Resume

Invitation

Vejledere på projektet: Niels Albertsen og Jørgen Dehs, Arkitektskolen Aarhus, Carsten Porskrog Rasmussen, Aarhus Universitet, Per Kruse og Kræn Ole Birkkjær, Videncentret for Landbrug

Tid: 14. juni 2013 kl. 13.00

Sted: Arkitektskolen Aarhus, Auditoriet, Nørreport 22, 8000 Århus C