Ph.d.-forsvar d. 30. august: The geography of the knowledge economy – Københavns Universitet

Byforskning > Nyheder > 2011 > Ph.d.-forsvar d. 30. a...

01. august 2011

Ph.d.-forsvar d. 30. august: The geography of the knowledge economy

- Innovation, Interaction and Industrial Development
Ved: Teis Hansen 

Tilegnelse, skabelse og udnyttelse af viden er i dag de centrale faktorer for økonomisk udvikling. Virksomheder må konstant anvende ny viden og kombinere forskellige former for viden for at forblive konkurrencedygtige. Denne afhandling undersøger videnøkonomien fra to perspektiver. Det første fokuserer på betydningen af geografisk nærhed for interaktiv skabelse af viden. Som en konsekvens af økonomiens øgede videnintensitet er det højest usandsynligt, at virksomheder har adgang til viden af en tilstrækkelig brede og dybde indenfor egne rammer. 

Artiklerne I-II i afhandlingen analyserer effekten af geografisk nærhed på sådanne samarbejdsprocesser omkring skabelse af viden og innovation. Det andet perspektiv omhandler udviklingen af lav- og medium lavteknologiske fremstillingsindustrier i højtlønslande. Selvom højteknologiske sektorer i stigende grad bliver betragtet som vitale for økonomisk udvikling, er lav- og medium lavteknologiske industrier fortsat af stor økonomisk betydning i højtlønslande. Artiklerne IV-VI i afhandlingen undersøger lav- og medium lavteknologiske fremstillingsindustriers reaktion på videnøkonomiens udfordringer. 

Resultaterne af afhandlingens første del viser, at geografisk nærhed har en betydelig indflydelse på interaktiv skabelse af viden; geografiens indflydelse kan imidlertid ikke isoleres fra andre former for nærhed, som for eksempel etablerede sociale relationer og fælles institutionelle rammer. Faktisk er det netop ved at fravælge et snævert fokus på geografi og i stedet anvende en tilgang, der tager sociale, institutionelle, kognitive og organisatoriske relationer i betragtning, at vigtigheden af geografi for interaktiv skabelse af viden bliver tydelig. Betydningen af geografisk nærhed varierer, afhængig af samarbejdsmotiver, men geografisk nærhed er særlig vigtig i samarbejdsprojekter, hvor formålet er at få adgang til teknologi, opnå viden eller reducere tidsforbruget i udviklingsforløb, og som dermed er direkte relaterede til innovationsprocesser. 

Hovedkonklusionen i afhandlingens anden del er, at lav- og medium lavteknologiske industrier fortsat er af betydelig økonomisk indflydelse i højtlønslande, i modsætning til antagelserne bag megen forskning og policyudvikling. Karakteren af disse industrier og deres aktiviteter ændrer sig imidlertid grundlæggende. Artiklerne viser, at de ikke passivt venter på at blive udkonkurreret af virksomheder fra lavtlønslande. I stedet forfølger de aktivt strategier for at fastholde konkurrenceevne og øge værdiforøgelsen i produkter og processer. Disse konklusioner understreger, at videnøkonomien består af andet og mere end forskningsintensive industrier. 

Tid: 30. august 2012, kl. 13:15
Sted: Aud. B, Institut for Geografi og Geologi, Øster Voldgade 10 - 1350 København K