12. april 2019

Seminar med Erhvervsstyrelsens Afdeling for Planlægning og Byudvikling

Afholdt: 4. april 2019 kl. 15.00-16.30, København

Med regeringsskiftet i 2015 flyttede ansvaret for fysisk planlægning på nationalt niveau fra Miljøministeriet til Erhvervsministeriet (Erhvervsstyrelsen).

Den 24. april 2019 afholdte Sektion for Geografi, IGN seminar med to kontorchefer fra Erhvervsstyrelsens Afdeling for Planlægning og Byudvikling – Sara Aasted Paarup og Christina Berlin Hovmand.

Sara og Christina introducerede afdelingens arbejde med bl.a. reform af planloven og Fingerplan og udviklingen af plandata.dk. Herudover gav de med afsæt i afdelingens arbejde en række konkrete bud på forskningstemaer til bachelorprojekter, specialer og forskningsprojekter. Høgni Kalsø Hansen og Lars Winther, IGN, Sektion for Geografi, gav en kort introduktion til udviklingen i Hovedstadsregionen i perioden 2008-2016 – er der tale om en ny fase i urbaniseringen?

Dato: 24. april 2019 kl. 15.00-16.30
Sted: Undervisningslokale 12, 2. sal område 06, IGN, Sektion for Geografi, Øster Voldgade 10, 1350 København K