Workshop: Midlertidige anvendelser i bymæssig kontekst – Københavns Universitet

Byforskning > Arrangementer > Afholdte arrangementer > Workshop: Midlertidige...

Indbydelse til workshop:

Midlertidige anvendelser i bymæssig kontekst - hvilke varige værdier skabes og for hvem?

Afholdt: 25. august 2016, København

Midlertidige anvendelser er i stigende grad blevet en af de strategier og metoder, som kommuner, investorer, aktivister og øvrige borgere bruger i udvikling af vores byer. Der er derfor mange gode eksempler og erfaringer med midlertidige anvendelser, men også stigende kritiske røster i fht. hvem og hvad det gavner på den lange bane.

Vi er en gruppe forskere, der ønsker at bringe refleksionerne, vurderingerne og perspektiverne et skridt videre og særligt sætte fokus på mulige blivende værdier af de midlertidige anvendelser. Vi har selv gennem nogle år interesseret os for emnet via en blanding af praksis, undervisning og forskningsprojekter. For at gå et spadestik dybere ift. til at definere feltet og udfolde forskningsspørgsmål afholdt vi en workshop for og med ressourcepersoner indenfor feltet. De inviterede var dels personer med konkrete erfaringer fra praksis (projektmagere, investorer og offentlige instanser) og dels personer med teoretiske perspektiver på midlertidige anvendelser og tilgrænsende emner indenfor byudvikling.

Målet med workshoppen var, at: 

  • kombinationen af personer med praktisk erfaring, og personer med teoretiske perspektiver sætter erfaringerne i et større perspektiv, samtidig med at de teoretiske perspektiver udfordres gennem viden fra praksis – på den vis bliver vi alle forhåbentligt klogere 
  • et relativt lille og dedikeret forum kan give ny inspiration til, hvordan de varige værdier af midlertidige anvendelser kan øges via relevante forskningsprojekter og ændringer i praksis

Dagens program – kort fortalt:

  • Introduktion til dagens emne og program
  • Session I: Hvilke midlertidige anvendelser fungerer godt – og hvorfor, og hvordan bidrager de til værdiskabelse?  - Praksis-perspektiver på midlertidige anvendelser - kommenteret fra forskellige teoretiske ståsteder. Med udgangspunkt i korte oplæg fra praksis diskuteres erfaringerne, og hvilken værdiskabelse de konkrete projekter giver anledning til for hvem?
  • Session II: Hvad er værdiskabelse og hvordan kan midlertidige anvendelser bidrage hertil? - Teoretiske vinkler på midlertidige anvendelser – kommenteret fra praksis og teori.  Med udgangspunkt i korte oplæg fra forskellige teoretiske ståsteder diskuteres mulige former for værdiskabelse og hvordan midlertidige anvendelser kan bidrage.
  • FROKOST med summeopgave
  • Session III: Hvilke aspekter af værdiskabelse og midlertidige anvendelsers bidrag ved vi mest om OG mindst om? Hvad kunne være interessant at undersøge eller afprøve nærmere? Opsamling og afrunding

Til workshoppen var inviteret en udvalgt skare (i alt 15-20 deltagere), der deltog aktivt med viden og erfaringer.

For yderligere information kontakt Christine Benna Skytt-Larsen (cbs@ign.ku.dk)

Tid: 25. august 2016, kl. 9-15
Sted: Rød stue, Øster Voldgade 10, 1450 København K

Med venlig hilsen 
Anne Gravsholt Busck, Anne Margrethe Wagner, Bettina Lamm, Christine Benna Skytt-Larsen, Ditte Rasmussen Brøgger, Lise Byskov Herslund, Trine Agervig Carstensen