Boglancering: Gentænk Byen

3. september 2020, København og Aarhus

Center for Strategisk Byforskning og Dansk Byplanlaboratorium havde den glæde at kunne invitere til boglancering og reception torsdag 3. september 2020 kl. 15.00-17.00 i anledningen af udgivelsen af ”Gentænk Byen”. Bogen henvender sig til studerende på videregående uddannelser og i gymnasiet samt til praktikere, politikere og andre, der har interesse i byers udvikling.

Sted:
Arrangementet blev afholdt både på Københavns Universitet og Arkitektskolen Aarhus.
Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Fælleshuset, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C.
Arkitektskolen Aarhus, Arkitektskolens kantine, Nørreport 16, 8000 Aarhus C

Alle deltagere fik et trykt eksemplar af Gentænk Byen med hjem. 

Et udpluk af bogens forfattere gav indledningsvis korte oplæg.
Efterfølgende var reception.

Københavns Universitet holdt følgende forfattere oplæg:
• Unges uddannelsesvalg og regionale flyttemønstre. v/ Elise Stenholt Sørensen
• Midlertidige byrumsanvendelser – et strategisk værktøj i byudviklingen.v/ Christine Benna Skytt-Larsen
• Byplanlægning og cykelvenlige omgivelser for børn. v/ Trine Agervig Carstensen
• Nye horisonter – fremtidens byplanlægning under indflydelse af stigende havvand. v/ Ole Fryd

Arkitektskolen Aarhus holdt følgende forfattere oplæg:
• Livtag med 1960’ernes og 1970’ernes almene boligområder. v/ Sidse Martens Gudmand-Høyer
• Trafikmaskine og bykvalitet i samme byrum – hvorfor og hvordan? v/ Ditte Bendix Lanng
• Den tørre og den våde by. v/ Katrina Marstrand Wiberg

Bogen er udgivet med støtte fra Realdania

For yderligere information kontakt Kamilla S. Møller kahm@ign.ku.dk eller tlf. 35 33 16 30