Byforskning – Københavns Universitet

Byforskning

Center for Strategisk Byforskning er et forskningscenter uden mure, som ud fra et tværfagligt og helhedsorienteret perspektiv sætter fokus på byens muligheder og udfordringer. Centret har siden dets etablering i 2004 høstet mange forskningsresultater, der på forskellig vis belyser byens arkitektur, planlægning og de socio-rumlige forhold.

Aktuel forskning

Hvordan kan der skabes merværdi i forbindelse med klimatilpasning og håndtering af vand?
Ph.d.-studerende Katrina Wiberg sætter fokus på hverdagens klimatilpasning i urbane landskaber.
 

Arrangementer

Konference: Turisme som udviklingsstrategi

2. marts 2017, Aalborg

Konferencen vil sætte fokus på hvorledes arkitektur, design og planlægning kan spille en rolle i udviklingen af fremtidens turisme og hvordan turisme kan indgå som en del af udviklingsstrategien for et lokalområde.